26.01.2019

Min Læge app gavner borgere og sundhedsvæsen

- Den nye app bidrager til digitaliseringen og styrkelsen af sundhedsvæsenet, udtaler Anders Brahm fra Sundhedsdatastyrelsen, som har haft en stor del af ansvaret for projektet

Sundheds- og Ældreministeriet og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har i dag fortalt, at danskerne har fået en ny mulighed for nemmere at komme i kontakt med deres læge og få adgang til en række oplysninger om blandt andet aftaler, henvisninger og vaccinationer. Muligheden ligger i app’en ’Min Læge’, som allerede er blevet hentet af omkring 4.000 borgere, inden den officielle lancering i dag. Sundhedsdatastyrelsen har som en del af Sundheds- og Ældreministeriet haft en stor del af ansvaret for projektet – herunder en række af de tekniske løsninger, der ligger neden under app’en samt udbud og leverandørstyring.
- Vi er glade for, at borgerne nu får en let måde at være i kontakt med deres læge med ’Min Læge’ app’en. Vi håber, at den bliver en lige så stor succes som vores app ’Medicinkortet’ fra 2016, som i dag er downloadet af mere end 700.000 danskere. Vi ser, at vores apps bidrager til en lettere hverdag for mange mennesker og er gode eksempler på en meget gavnlig digitalisering af sundhedsvæsenet, siger Anders Brahm, som er afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen.
-  Den nye app er god for såvel borgerne som for sundhedsvæsenet. Ud over fordelene for patienterne vil ’Min Læge’ for eksempel også betyde, at lægerne kan bruge mindre tid på telefonhenvendelser, fordi man let kan kommunikere med lægen via app’en.
‘Min Læge’ app’en har afsæt i indsatsområdet ’Lægen i lommen - borgerrettet app i almen praksis’ fra strategien i ’Et sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle – strategi for digital sundhed 2018-2022’, som Sundheds- og Ældreministeriet præsenterede i foråret 2018 i samarbejde med Danske Regioner, KL og Finansministeriet. Sundheds- og Ældreministeriet og PLO har samarbejdet tæt om udviklingen af ’Min Læge’ app’en, hvor PLO har haft hovedansvaret for den forretningsvendte del af projektet og for udvikling og integration af den såkaldte PLSP platform (Primærsektorens Leverandør Service Platform).
’Min Læge’ app’en er tilgængelig i App Store og Google Play.