18.12.2019

17 gange om året: Så ofte er de ældre over 80 til lægen

Når du har rundet de 80, bliver du en flittig gæst hos lægen. Og på hospitalet. Det er udsigten ifølge Sundhedsdatastyrelsens nye opgørelse ’Nøgletal på ældreområdet’, der viser, at hele 97 procent af de ældre borgere på 80 år eller derover, er til lægen mindst én gang om året.

Næsten alle over 80 besøgte i 2018 deres praktiserende læge mindst én gang – og dem, der besøgte lægen, kom der i gennemsnit hele 17 gange i løbet af et år. 70 procent af de ældre over 80 år har haft et eller flere ambulante besøg på hospitalet, mens 27 procent har været indlagt mindst én gang. De tal er at finde i Sundhedsdatastyrelsens nye opgørelse på ældreområdet.

Andel borgere, på 80 år eller derover, der har kontakt med det regionale sundhedsvæsen, 2018

Kilder: Landspatientregisteret, Sygesikringsregisteret og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen.

Det er første gang, at Sundhedsdatastyrelsen opgør nøgletal for ældreområdet. Rapporten handler om borgere på 65 år eller derover og deres kontakter med kommuner, hospitaler og praktiserende læger samt deres forbrug af antipsykotika og opioider. Nøgletalsrapporten på ældreområdet vil fremover udkomme en gang om året.

Nøgletallene er opgjort på baggrund af data fra de nationale sundhedsregistre og viser ældre borgeres aktivitet i sundhedsvæsenet. Tallene tager udgangspunkt i borgere, der er 65 år eller derover, men der ses også nærmere på borgere på 80 år eller derover, borgere med udvalgte kroniske sygdomme, borgere med demens, ældre medicinske patienter og plejehjemsbeboere.

Dyk ned i 'Nøgletal på ældreområdet 2015-2018' her