17.12.2019

Et stigende antal børn og unge har kontakt til psykiatrien

Antallet af børn og unge med kontakt til det psykiatriske sundhedsvæsen er steget med 50 procent de seneste 10 år. Det viser Sundhedsdatastyrelsens nye opgørelse.

Stigningen i antallet af børn og unge med kontakt til psykiatrien ses i alle landets regioner, fremgår det af den nye opgørelse ’Udvalgte nøgletal for sygehusvæsenet og praksisområdet 2009-2018’. Dog ses den største procentvise stigning i Region Nordjylland, hvor der er sket en fordobling i antallet af patienter fra 2009 til 2018.

Antal børn og unge med mindst én kontakt til det psykiatriske sygehusvæsen, 2009-2018

Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Find flere tal om sundhedsvæsenet

Opgørelsen udkommer hvert år og indeholder en lang række tal for de seneste 10 års udvikling i aktiviteten i det regionale sygehusvæsen samt på praksisområdet. Det gælder bl.a. udviklingen i antallet af ophold og patienter i det somatiske og psykiatriske sygehusvæsen, antallet af kontakter og patienter i praksissektoren, udviklingen i varigheden af sygehusophold over perioden og tal for antallet af operationer og radiologiske undersøgelser.

Dyk ned i ”Udvalgte nøgletal for sygehusvæsenet og praksisområdet 2009-2018”