22.02.2019

Flere bliver gravide af befrugtede æg, der har været nedfrosset

Ny rapport fra Sundhedsdatastyrelsen om fertilitetsbehandlingen viser, at succesraten for opsætning af befrugtede æg, der har været nedfrosset, er steget fra 19,9 procent i 2015 til 27 procent i 2017

I 2017 lykkedes det i 1.676 tilfælde, at gøre kvinder gravide ved at opsætte befrugtede æg, der har været nedfrosset (optøede embryoner). I alt blev der optøet 6.209 æg, hvilket giver en succésrate på 27 procent mod kun 19,9 procent i 2015. Det fremgår af nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

- Stigningen skyldes blandt andet bedre metoder for nedfrysning af befrugtede æg, hvor langt flere æg overlever processen, siger Lisbeth Nielsen, direktør for Sundhedsdatastyrelsen, som netop har udgivet en ny rapport, der går tæt på fertilitetsbehandlingen i Danmark og viser, hvor mange og hvilke behandlinger, der har ført til graviditet og antallet af fødsler og fødte børn.

Rapporten - ’Assisteret reproduktion – Tal og analyse 2017’ - er baseret på indberetninger fra 49 klinikker i Danmark, hvor data fra IVF-registeret (assisteret reproduktion) er sammenholdt med statistik fra Det Medicinske Fødselsregister.

Der blev i løbet af 2017 i Danmark udført i alt 39.786 fertilitetsbehandlinger. Ud af den samlede danske fødselsårgang for 2017 på i alt 61.397 børn, kom i alt 8,7 procent til verden efter fertilitetsbehandling.

Stigning i fødsler efter behandling med donoræg

Rapporten viser også, at antallet af behandlinger med donerede æg er steget. Det betyder, at der efter behandling i 2017 blev født 145 børn efter oplægning af donorede æg på danske kvinder. I 2016 blev 100 børn født af danske kvinder efter oplægning af donerede æg. I 2015 var tallet 76.

Stigningen ses efter, at den maksimale kompensation til kvinder, der donerer æg, blev forhøjet pr. 1. juli 2016 fra 2.400 kr. til 7.000 kr.

Læs mere i rapporten 'Assisteret reproduktion - Tal og analyse 2017'