30.01.2019

Et vellykket skridt nærmere et samlet patientoverblik

Grundig test af sundhedsvæsenets forskellige it-systemer viser, at de fællesoffentlige digitale løsninger Fælles Stamkort og Aftaleoversigt fungerer tilfredsstillende og er klar til afprøvning af et samlet patientoverblik

Kontakt

Daniel Terp Friis-Pieper E: daft@sundhedsdata.dk T: 2224 9676
Patienter og pårørende skal have bedre overblik over deres forløb og aftaler med hospitaler, praktiserende læger og kommunal pleje. Samtidigt skal sygeplejersker, læger og andre, der er involveret i behandlingen af en patient, rustes bedre til at koordinere og samarbejde behandlingen. Det er målet for ’Program for et samlet patientoverblik’, som Sundheds- og Ældreministeriet, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Praktiserende Lægers Organisation, Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og MedCom er i gang med at udvikle og realisere.
- I sidste uge kom vi i fællesskab et stort og vellykket skridt nærmere det samlede patientoverblik. Alle parter var med til en grundig og omfattende end-to-end test i Odense, fortæller Tine Ohm Laursen fra Sundhedsdatastyrelsen, der leder af programmet.
- Centrale services som Aftaleoversigt og Fælles Stamkort blev afprøvet med udvalgte lokale systemer. Testen gik fint og viste, at det er muligt at udveksle Aftaleoversigt og Fælles Stamkort på tværs af it-systemerne på tværs af den nationale infrastruktur
- Testen viste også, hvor der skal rettes til en sidste gang, inden pilotafprøvningen går i gang. Der blev indsamlet en masse værdifuld information, som vi skal have analyseret og som skal indgå i yderligere afklaringer, før løsningerne rulles ud nationalt. End-to-end testen er et led i at sikre, at de løsninger, der skal pilottestes her i foråret af sundhedsfagligt personale, patienter og pårørende, virker som de skal og har en høj kvalitet, forklarer Tine Ohm Laursen og takker alle parter, der var involveret i testen.
Testen foregik den 24.-25. januar  med deltagelse af repræsentanter fra alle parter i sundhedsvæsenet: Region Nordjylland og Region Midtjylland, Aarhus kommune (ved Systematic), Frederikshavn Kommune (ved DXC), Sundhed.dk, lægepraksissystemerne A-data og XMO, MedCom og Sundhedsdatastyrelsen.

Læs mere om ’Et samlet patientoverblik’