25.04.2019

Semaglutid bidrager til stigning i omsætning ved salg af diabetesmidler

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at det nye diabetesmiddel semaglutid bidrager særligt til en fortsat stigning i salget af visse diabetesmidler til sænkning af blodsukker hos type 2-diabetikere

I perioden 4. kvartal 2017 til 4. kvartal 2018 er omsætningen ved salg af visse midler til sænkning af blodsukker (diabetesmidler eksklusiv insuliner) steget med 25,2 mio. kr. svarende til 15 procent. Lægemidlerne, som blandt andet omfatter metformin, liraglutid, semaglutid og empagliflo-zin, indtager dermed fortsat en 2. plads over lægemidler med størst stigning i omsætning (kun overgået af blodfortyndende Faktor Xa-hæmmere). Som noget nyt bidrager et nyt diabetes middel - den nye GLP-1-analog semaglutid - særligt til den stigende omsætning i 4. kvartal 2018. Det-te fremgår af nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen.
Det nye ’MedicinForbrug – Overblik’ fra Sundhedsdatastyrelsen viser salget af lægemidler fra apotekerne i 4. kvartal 2018 og ser nærmere på 10 lægemiddelgrupper med størst ændring i om-sætning eller mængdeforbrug siden 4. kvartal 2017.
5.600 behandlet med semaglutid
Stigningen i omsætning ved salg af midler til sænkning af blodsukker drives primært af en stigende omsætning af GLP-1-analogen semaglutid (Ozempic), som blev markedsført i 2018. I 4. kvartal 2018 er omsætningen af semaglutid på 18,3 mio. kr. og samtidig er 5.600 personer i behandling med semaglutid. Semaglutid anbefales af Sundhedsstyrelsen som 1. valg blandt GLP-1-analogerne til behandling af personer uden hjertekarsygdom og diabetisk øjensygdom, hvor oral behandling ikke er optimal.
Det nye ’MedicinForbrug - Overblik’ for 4. kvartal 2018 omhandler følgende lægemidler:
  • Faktor Xa-hæmmere (blodfortyndende midler)
  • Midler til sænkning af blodsukker, eksklusiv insuliner (type 2-diabetes)
  • Atorvastatin (forhøjet kolesterol)
  • Angiotensin II-receptorblokkere, eksklusiv kombinationer (forhøjet blodtryk)
  • Sertralin (antidepressive midler)
  • Rosuvastatin (forhøjet kolesterol)
  • Adrenergika i kombination med kortikosteroider eller andre midler, eksklusiv anticholinergika (astma og KOL)
  • Ezetimib (forhøjet kolesterol)
  • Angiotensin II-receptorblokkere og vanddrivende midler i kombination (forhøjet blodtryk)
  • ACE-hæmmere og vanddrivende midler i kombination (forhøjet blodtryk)
Håndkøbslægemidler, der også må sælges uden for apotek, er ikke med i tallene. 
Hent og læs 'MedicinForbrug - Overblik: 4. kvartal 2018'