26.09.2019

Kom til seminar om strategi for digital sundhed

Hør om arbejdet med at skabe et sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk, når Sundhedsdatastyrelsen, KL og Danske Regioner inviterer til halvdagsarrangement den 11. november.

Kontakt

På seminaret gøres status på de 27 konkrete indsatser i sundhedsvæsenets fælles digitaliseringsstrategi, ”Et sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle – Strategi for digital sundhed 2018-2022”. Peter Munch Jensen, sektionsleder i Sundhedsdatastyrelsens enhed for strategi og analyse, ser frem til dagen:

”Vi håber med arrangementet at samle nogle af de mange mennesker, som er med til at gøre strategien til virkelighed. Det er et vigtigt arbejde, og derfor er seminaret også en anledning til at fremhæve de resultater, som folk derude er i fuld gang med at skabe, og som i sidste ende skal øge oplevelsen af sammenhæng i sundhedsvæsenet for den enkelte dansker. Vi glæder os til en spændende eftermiddag.”

På seminaret vil en række oplæg kaste lys over, hvordan det går med at realisere de fælles ambitioner, bl.a. arbejdet med at:

  • Skabe et samlet patientoverblik på tværs af regioner, praktiserende læger og kommuner
  • Udvikle en digital vandrejournal til gravide
  • Styrke cyber- og informationssikkerheden i sundhedssektoren
  • Udbrede telemedicin m.m.

Arrangementet er rettet mod alle i regioner, kommuner, praksissektoren, hos it-leverandører mv., som arbejder sammen om at virkeliggøre indsatserne i strategien og skabe ’et sikkert og sammenhængende sundhedsnetværk for alle’.

Praktisk info

Dato og tid: Mandag den 11. november kl. 12-16 (med sandwich fra kl. 11.30)
Sted: DGI-byen i København (tæt ved Københavns Hovedbanegård)
Tilmelding: På e-mail senest fredag den 4. november til Ann Sonnich Jensen, ansj@sundhedsdata.dk
Program: Programmet forventes klar omkring midten af oktober, men sæt gerne allerede nu kryds i kalenderen. Programmet vil være at finde her

Om Strategi for digital sundhed 2018-2022

Strategi for digital sundhed 2018-2022 følger af økonomiaftalen mellem regeringen, Danske Regioner og KL for 2018. Strategien skal sikre den fortsatte bevægelse mod en mere helhedsorienteret indsats, hvor hospitaler, kommunale sundhedstilbud, praksissektor og andre offentlige og private aktører i hele sundhedsvæsenet kan samarbejde i et integreret netværk om og med borgeren i centrum.

Læs mere om strategien for digital sundhed