07.08.2019

Mindre stigning i børn og unge, der får sovemedicin

Fra 1. halvår 2017 til 1. halvår 2018 er der en stigning på 12 procent i antallet af børn og unge i alderen 0-24 år, som sovemedicinen melatonin er blevet købt til. Det viser en ny monitorering fra Sundhedsdatastyrelsen.

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at antallet af børn og unge i alderen 0-24 år, der indløser recept på sovemedicinen melatonin, er steget med 12 procent fra 1. halvår 2017 til 1. halvår 2018. Det er en større stigning end 1. halvår 2016 til 1. halvår 2017, hvor stigningen var 7 procent.

I alt drejer det sig om 12.070 børn og unge i 1. halvår 2018 i forhold til 10.830 børn og unge i 1. halvår 2017.

Det er især blandt de 10-14-årige og 18-24-årige, hvor antal brugere i begge aldersgrupper stiger med hhv. 13 og 12 procent i forhold til året før.

Nye brugere

Monitoreringen ser også nærmere på antallet af nye brugere af melatonin, dvs. børn og unge som for første gang får udskrevet medicinen. Her ses også en lille stigning fra 3.420 i 1. halvår 2017 til 3.690 børn og unge i 1. halvår 2018.

Stigningen i nye brugere kan primært tilskrives de 10-14- og 5-9-årige.

Hvem udskriver første recept

For de fleste børns vedkommende er den første recept udskrevet af en hospitalslæge.
Andelen, der udskrives af en alment praktiserede læge, stiger dog med barnets alder, og hos de unge over 17 år er det hyppigst en alment praktiserende læge, der opstarter behandling med melatonin.

Kontakt til psykiatrien eller relevante speciallæger

Blandt de 0-17-årige børn, der får 1. recept udskrevet af en alment praktiserende læge i 2017, har knap 30 pct. haft en kontakt til det psykiatriske sygehusvæsen og/eller relevante speciallæger optil 90 dage efter første receptindløsning. Dog har to ud af tre, med første recept udskrevet fra en alment praktiserende læge i 2017, haft en kontakt til de psykiatriske sygehuse på et eller andet tidspunkt i livet.

Læs mere i monitoreringen af forbruget af sovemedicin hos børn og unge fra 2015 til 2018 (PDF)

Se de tidligere monitoreringer af forbruget af sovemedicin hos børn og unge