19.12.2019

Status på det nye Landspatientregister

De tekniske udfordringer, der har forsinket dataleverancen til regioner, forskere m.fl., er ved at være løst, og Sundhedsdatastyrelsen forventer fortsat at kunne genoptage prioriterede faste leverancer i 2. kvartal 2020.

Et nyt og opdateret Landspatientregister, kaldet LPR3, blev i foråret sat i drift. Det nye register er bygget til at kunne give et mere komplet billede af patientforløb på danske sygehuse og klinikker. Derudover kan det udbygges til, at kommuner og praksissektoren også på sigt kan blive koblet på. Desværre har LPR3-løsingen mødt en del tekniske udfordringer, der har været med til at forsinke dataleverancer til regioner, forskere m.fl.

Fokus har derfor været på at løse disse tekniske problemer, og vi forventer at kunne genoptage prioriterede faste leverancer i 2. kvartal 2020.

Der følges stadig op på patientrettighederne

Arbejdet med dataleverancerne følger den reviderede tidsplan. Derudover har Sundhedsdatastyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen afsøgt alternativer til en central opgørelse på de områder, hvor det har været muligt for at få et overblik over status på de væsentligste patientrettigheder. På kræft- og hjerteområdet har det fx været muligt at få et indblik i den procentuelle gennemførelse og ventetider på behandling af kritiske forløb, baseret på de data regionerne har i deres egne ledelsessystemer.

Bekymring over datatørke

I den sidste tid har der fra flere sider været udtrykt bekymring over, at vi først kan genoptage dataleverancerne i andet kvartal 2020. Bekymringerne omfatter ligeledes, hvilke konsekvenser forsinkelsen kan have for kvalitetsudviklingen på hospitalerne, sundhedsforskningen og ikke mindst patienterne.

- Vi er kede af, at det har taget så lang tid, og særligt at regionerne og deres folk har måttet døje med de problemer, der har været i forbindelse med forsinkelsen. Vi har fokus på, at det fortsat skal være muligt at sikre patientrettighederne, og at data vil være der for 2019, om end de er forsinket, siger Sundhedsdatastyrelsens direktør Lisbeth Nielsen.

Status

I et brev til styrelsens samarbejdspartnere sendt d. 19. december gør Sundhedsdatastyrelsen status over arbejdet med det nye Landspatientregister:

- Vi kan glæde os over, at vi nu endelig begynder at se fremgang med registeret. De tekniske problemer med lange svartider er næsten løst. Og datakvaliteten bliver stille og roligt bedre og bedre. For tre regioner er andelen af fejl nu nede på samme niveau som i LPR2, og de to sidste regioner har også set væsentlige forbedringer, siger direktør Lisbeth Nielsen om hyrdebrevet og tilføjer:

- Men det kræver stadig en stor arbejdsindsats både fra os, leverandøren og vores samarbejdspartnere, før vi er i mål med moderniseringen af Landspatientregisteret og kan genoptage de faste leverancer af data fra registeret.

Læs statusbrevet til vores samarbejdspartnere