05.04.2019

Antallet af brugere af tramadol falder med 23 procent

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser at mængdesalget af det smertestillende lægemiddel tramadol fortsat falder

Forbruget af de smertestillende opioider tramadol og tapentadol falder med 23 pct. fra 2. kvartal 2017 til 2. kvartal 2018, svarende til et fald fra 5,5 mio. DDD (WHO’s internationalt definerede døgndosis)  til 4,2 mio. DDD. Dette fremgår af nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen.
Det nye ’MedicinForbrug – Overblik’ fra Sundhedsdatastyrelsen viser salget af lægemidler fra apotekerne i 2. kvartal 2018 og ser nærmere på 10 lægemiddelgrupper med størst ændring i om-sætning eller mængdeforbrug siden 2. kvartal 2017.
Myndigheder og medier har fokus på opioider
Tramadol og tapentadol er smertestillende lægemidler, som primært bruges til behandling af moderate til stærke smerter.
Faldet i forbruget af denne lægemiddelgruppe skyldes stort set udelukkende et fald i mængdesal-get af tramadol. Faldet skyldes formentlig, at antallet af personer i behandling med tramadol er faldet fra ca. 135.000 i 2. kvartal 2017 til 105.000 i 2. kvartal 2018.
Mulige forklaringer kan være forskellige myndighedstiltag fra både Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Lægemiddelstyrelsen, samt et større mediefokus på forbruget af opioider - særligt tramadol i 2017.
Det nye ’MedicinForbrug - Overblik’ for 2. kvartal 2018 omhandler følgende lægemidler:
  • Faktor Xa-hæmmere (blodfortyndende midler)
  • Midler til sænkning af blodsukker ekskl. insuliner (type 2-diabetes)
  • Atorvastatin (forhøjet kolesterol)
  • Adrenergika i komb. med anticholinergika inkl. 3-stofkomb. med kortikosteroider (KOL)
  • Angiotensin II-receptorblokkere ekskl. kombinationer (forhøjet blodtryk)
  • Sertralin (antidepressive midler)
  • Rosuvastatin (forhøjet kolesterol)
  • Pregabalin (epilepsi)
  • Angiotensin II-receptorblokkere og vanddrivende midler (forhøjet blodtryk)
  • Tramadol og tapentadol (smertestillende)
Håndkøbslægemidler, der også må sælges uden for apotek, er ikke med i tallene.