28.02.2019

Forbruget af tramadol falder markant

Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser et stort fald i mængdesalget af det smertestillende lægemiddel tramadol

Forbruget af de smertestillende opioider tramadol og tapentadol er faldet med 22 procent fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018 - svarende til et fald fra 5,4 millioner DDD (WHO’s internationalt definerede døgndosis) til 4,2 mio. DDD.
Det fremgår af nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen i det nye ’MedicinForbrug – Overblik’, som viser salget af lægemidler fra apotekerne i 1. kvartal 2018 og ser nærmere på 10 lægemiddelgrupper med størst ændring i omsætning eller mængdeforbrug siden 1. kvartal 2017.
Færre personer i behandling med tramadol
Tramadol og tapentadol er smertestillende lægemidler, som primært bruges til behandling af moderate til stærke smerter.
Faldet i forbruget af denne lægemiddelgruppe skyldes stort set udelukkende et fald i mængdesal-get af tramadol. Det hænger formentlig sammen med, at antallet af personer i behandling med tramadol er faldet fra ca. 137.000 i 1. kvartal 2017 til 108.000 i 1. kvartal 2018. Det kan skyldes forskellige myndighedstiltag fra både Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Læ-gemiddelstyrelsen, samt et større mediefokus på forbruget af opioider - særligt tramadol i 2017.
Det nye ’MedicinForbrug - Overblik’ for 1. kvartal 2018 omhandler følgende lægemidler:
  • Tramadol og tapentadol (smertestillende)
  • Faktor Xa-hæmmere (blodfortyndende midler)
  • Midler til sænkning af blodsukker ekskl. insuliner (type 2-diabetes)
  • Atorvastatin (forhøjet kolesterol)
  • Angiotensin II-receptorblokkere ekskl. kombinationer (forhøjet blodtryk)
  • Lercanidipin (forhøjet blodtryk)
  • Rosuvastatin (forhøjet kolesterol)
  • Pregabalin (epilepsi)
  • Trombocythæmmere ekskl. hepariner (blodfortyndende midler)
  • Citalopram (antidepressivt middel)
Håndkøbslægemidler, der også må sælges uden for apotek, er ikke med i tallene.