29.04.2019

Bæltefikseringer faldet med 35 procent siden 2013

Sundhedsdatastyrelsen har bidraget med opdaterede tal til ny årsrapport fra Sundhedsstyrelsen om tvang i psykiatrien

Generelt er antallet af bæltefikseringer (fastspænding af psykiatriske patienter med bælte så de ikke kan bruge arme og bevæge sig omkring) faldet, så der i 2018 blev påbegyndt 3.692 bæltefikseringer i alt i Danmark. Det er en reduktion på ca. 35 procent siden 2013. Det fremgår af de opdaterede tal, som Sundhedsdatastyrelsen har leveret til Sundhedsstyrelsens nye årsrapport om tvang i psykiatrien.
Af opgørelsen fremgår det, at Region Midtjylland har brugt bæltefiksering hyppigst. Regionen har det højeste antal episoder med bæltefiksering pr. person, der har været udsat for bæltefiksering i 2018. I Midtjylland er tallet ca. fire bæltefikseringer pr. person, mens det er lavest i Region Hovedstaden med ca. to bæltefikseringer pr. person.
Tallene viser blandt andet også at:
  • Antallet af patienter, som bæltefikseres, var 1.435 i 2017 og 1.374 i 2018.
  • Det totale antal af bæltefikseringer er faldet fra 4.298 i 2017 til 3.692 i 2018.
  • Antallet af bæltefikseringer over 48 timer var 450 i 2017 og 451 i 2018