08.03.2019

Udredningsret overholdes for 88 procent af de 0-18 årige i psykiatrien

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag af nye tal for monitorering af udredningsretten for 4. kvartal 2018

Kontakt

Anders Jørgen Jensen E: ajj@sundhedsdata.dk T: 2230 8329
Udredningsretten er reglen om, at patienter har ret til at blive udredt inden for 30 dage efter henvisning, hvis det er fagligt muligt. Retten betyder, at du enten skal have afdækket, hvilken behandling du skal tilbydes, eller have afkræftet mistanken om sygdom. Er det ikke muligt, skal regionen inden for samme frist udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.
Sammenlignet med kvartalet før gik det lidt bedre med at overholde udredningsretten i 4. kvartal 2018, fremgår det af nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen.
I 4. kvartal 2018 var det muligt at overholde udredningsretten i 84 procent af tilfældene i det somatiske (ikke-psykiatriske) sygehusvæsen mod 82 procent i 3. kvartal 2018. 84 procent er det højeste, der er målt, siden Sundhedsdatastyrelsen begyndte at måle på overholdelse af udredningsret i 4. kvartal 2016.
Og i psykiatrien var andelen 88 procent for de 0-18 årige mod 87 procent i 3. kvartal, hvor der var sket er markant stigning fra 78 procent i 2. kvartal. Og for de voksne i psykiatrien (alle over 18 år) var andelen på 94 pct., mod 93 pct. i 2. kvartal.
Sundhedsdatastyrelsens monitorering indeholder opgørelser af:
  • andel udredningsforløb, hvor udredningsretten er overholdt
  • udredningsforløbenes varighed og andel udredningsforløb inden for fristen på 30 dage (60 dage i psykiatrien før 1. september 2015)
  • andel udredningsforløb, hvor udredningsplan er udarbejdet inden for fristen på 30 dage (60 dage i psykiatrien før 1. september 2015)

Opgørelser vedrørende overholdelse af udredningsretten er baseret på nye registreringer fra og med 4. kvartal 2016.