15.02.2019

Udvalgssvar viser regionale forskelle i erfaret ventetid

Sundhedsdatastyrelsen har på baggrund af data fra regionerne givet et konkret svar på, hvilke 20 typer af behandlinger, der er den største regionale forskel i ventetid på

Umiddelbart før jul – den 18. december 2018 – stillede Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg følgende spørgsmål til sundhedsminister Ellen Trane Nørby:
”Ministeren bedes opgøre de 20 typer af behandlinger, hvor der er den største regionale forskel i ventetid målt i antallet af dage. Ministeren bedes opgøre ventetiden for de 10 typer af operationer i en tabel med hhv. regionen med den længste ventetid (antal dage), regionen med den korteste ventetid (antal dage) samt differencen mellem den bedste og dårligste region.”
Den 7. februar 2019 modtog udvalget svaret, som primært består af en opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen baseret på Landspatientregisteret. Opgørelsen tager udgangspunkt i gennemsnitlige ventetider i 2017 fordelt på operationsgrupper og regioner. Opgørelsen omfatter  ventetid i hele  udrednings- og behandlingsforløbet både ventetid til udredning og ventetid til operation. Kun patienternes aktive ventetid indgår i opgørelsen, det betyder at perioder, hvor patienten er i gang med udredning eller på ferie ikke medregnes som ventetid.
For at svare bedst muligt på udvalgets spørgsmål er opgørelsen lavet på et mere detaljeret niveau i forhold til specifikke typer af behandlinger, som for eksempel ’operationer på næseskillevæggen’, end man kan finde på for eksempel esundhed.dk, hvor operationer typisk er grupperet, som for eksempel ’operationer på øre, næse og strubehoved’.