18.05.2020

Brugere er tilfredse med ældreplejen

Beboere på plejehjem og i plejebolig er generelt meget tilfredse med den praktiske hjælp og personlige pleje, de får. Det viser en undersøgelse, Epinion har gennemført for Sundhedsdatastyrelsen i februar og marts, altså før covid-19 brød ud.

Langt hovedparten af beboerne på plejehjem eller i plejebolig er tilfredse med den hjælp, de får. Epinion har bedt et repræsentativt udsnit af ældre på plejehjem eller i plejebolig om at svare på, hvor tilfredse de er med den personlige pleje og den praktiske hjælp, de modtager.
Knapt 92 pct. af de adspurgte er tilfredse eller meget tilfredse med den praktiske hjælp, og 92 pct. er tilfredse eller meget tilfredse med den personlige pleje.

Gradueret tilfredshed

Det 8. gang at brugertilfredshedsundersøgelsen er blevet gennemført. Sidst var i 2017 og dengang var 91 pct. af brugerne tilfredse eller meget tilfredse. Selv om det overordnede billede af tilfredsheden er uændret, er der alligevel sket et fald i graden af tilfredshed.

I den nylige brugertilfredshedsundersøgelsen angiver 24 pct., at de er ”meget tilfredse” med den praktiske hjælp, mens der i brugertilfredshedsundersøgelse fra 2017 var knap 34 pct., som var ”meget tilfredse”. Tilsvarende er der en stigning i andelen af brugere, der er ”tilfredse”. Samme tendens ses for tilfredsheden med den personlige pleje, hvor 22 pct. i 2020 er ”meget tilfredse” med den personlig hjælp, mens samme tal for 2017 var 37 pct.

Undersøgelsen baserer sig på svar fra 635 borgere på 65 år og derover, som bor på plejehjem eller i plejebolig.

Beboerne har bl.a. også svaret på, om de føler sig hjulpet til at blive mere selvhjulpne, om stabiliteten i hjælpen og ventetiden på at få hjælp.

Læs undersøgelsen fra 2020: Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen (PDF)

Læs undersøgelsen fra 2017: Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen (PDF)

Se siden om plejehjem og plejehjemsbeboere