31.01.2020

Flere kommer i offentligt finansieret alkoholbehandling

Der er sket en stigning i antallet af personer, der kommer i offentligt finansieret alkoholbehandling i løbet af de seneste 10 år. Det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Sundhedsdatastyrelsen sætter i en analysen fokus på de personer, der kommer i offentligt finansieret alkoholbehandling, opgjort i Det Nationale Alkoholbehandlingsregister. 

Antallet af personer, der nyindskrives i alkoholbehandling, er på næsten samme niveau hvert år, men samtidig er der sket en stigning i det totale antal personer, der er indskrevet i behandling i perioden mellem 2008 og 2018, fordi behandlingen strækker sig over mere end et år.

Andelen af personer i anonym alkoholbehandling er stabil, og det samme er andelen af personer, der ikke tidligere har været i behandling. Hovedparten er i aldersgruppen 40 - 64 år i 2018, hvilket ikke har ændret sig siden 2008. Det er primært mænd, der er i behandling. I 2018 og 2008 udgjorde de 68 procent.

Der er sket en stigning i antallet af personer pr. 1000 borgere, der er indskrevet i alkoholbehandling i alle fem regioner, men den største ændring er sket i Region Sjælland, hvor der på ti år er sket næsten en fordobling – fra 2,3 personer i behandling pr. 1000 borgere til 4,4 personer pr. 1000 borgere.

Andelen af personer indskrevet i offentligt finansieret alkoholbehandling, der modtager samtidig medicinsk alkoholbehandling i form af fx Antabus, er på omkring 20 procent i hele den tiårige periode, der er kigget på.

Der er flere i 2018, der afslutter et behandlingsforløb, fordi de er færdigbehandlet, og færre, fordi de udeblev fra behandling sammenlignet med 2008.

Find analysen ’Offentligt finansieret alkoholbehandling' her