06.07.2020

Småbørn har fået mindre antibiotika under nedlukningen

Antibiotikaforbruget hos de mindste børn faldt med 70 procent under nedlukningen af daginstitutionerne i foråret. Det viser en ny analyse fra Sundhedsdatastyrelsen.

Luftvejsinfektioner er ofte årsag til, at små børn behandles med antibiotika, men under nedlukningen af landets daginstitutioner i foråret faldt forbruget af antibiotika til de mindste børn med 70 procent.

Det viser en ny analyse fra Sundhedsdatastyrelsen, der har set på antallet af indløste recepter på antibiotika for de 0-4-årige i perioden januar til og med maj i årene 2018-2020.

Færre indløste recepter

- Forbruget af antibiotika er generelt faldende i disse år, da det er et indsatsområde i sundhedsvæsenet at mindske antibiotikaforbruget, men vi har oplevet et hidtil uset fald parallelt med nedlukningen af daginstitutionerne dette forår, siger Lars Eriksen Videbæk, afdelingschef for Analyse, Statistik og Økonomi i Sundhedsdatastyrelsen.

I april og maj 2020 faldt forbruget af antibiotika til de 0-4-årige med 70 procent i forhold til året før, mens forbruget for marts 2020 var 26 procent lavere end i 2019.

Forbrug er ikke steget ved genåbning

Daginstitutionerne var lukket fra 16. marts, og genåbningen af institutionerne startede så småt efter påske 15. april. Herefter er børnene løbende vendt tilbage til en hverdag i daginstitutionerne med afstandskrav, mange udendørsaktiviteter, hyppig håndvask og afvaskning af legetøj, og det kan ses på antibiotikaforbruget.

- Antibiotikaforbruget er ikke steget i maj, selvom børnene begyndte at komme tilbage i institutionerne fra midt april. Vi har tidligere set lavere forbrug af antibiotika lige efter børnene har været hjemme i forbindelse med for eksempel jule-, vinter- og påskeferien, men måske får effekten længere varighed efter corona på grund af hygiejne- og afstandsregler, siger Lars Eriksen Videbæk, afdelingschef for Analyse, Statistik og Økonomi i Sundhedsdatastyrelsen.

Generelt faldende forbrug

Det samlede forbrug af antibiotika i primærsektoren i Danmark har generelt været faldende fra 2011 til 2019. Den faldende tendens ses for alle aldersgrupper. For de 0-4 årige er antallet af indløste recepter faldet med 50 procent siden 2011. Til trods for det ligger antibiotikaforbruget blandt børn i alderen 0-4 år fortsat højere end andre aldersgrupper, bortset fra de ældste aldersgrupper.

Læs analysen her

Antal indløste recepter på antibiotika til børn i alderen 0-4 år pr. måned, opgjort pr. 1000 børn i aldersgruppen for perioden 2018-2020

 

Kilde: Lægemiddelstatistikregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. Befolkningsgrundlag er fra Danmarks Statistik pr. 1. januar.
Note: Analysen er baseret på indløste recepter fra apoteker i Danmark til personer med dansk cpr nummer. En recept er én persons køb af én type antibiotika på én dato. Antibiotika i denne rapport er systemisk antibiotika, som har de overordnede ATC koder J01 (antibiotika til systemisk brug) og P01AB01 (metronidazol til oral brug). Alder er på tidspunktet for indløsning af første recept i perioden.

Antal recepter for børn 0-4 år pr. 1000 børn i samme aldersgruppe

   2018  2019  2020
 Januar  58,7  49,9  43,8
 Februar  59,8  55,7  47,1
 Marts  58,3  51,0  37,7
 April  37,6  37,3  10,9
 Maj  34,2  31,6  9,6

Kilde: Lægemiddelstatistikregisteret, Sundhedsdatastyrelsen. Befolkningsgrundlag er fra Danmarks Statistik pr. 1. januar.