09.03.2020

Et Samlet Patientoverblik nomineret til Digitaliseringsprisen

Bedre overblik over egen behandling og bedre koordinering i sundhedsvæsenet. Det er nogle af målene med Et Samlet Patientoverblik, der netop er blevet nomineret til Digitaliseringsprisen.

Digitaliseringsprisen uddeles hvert år af Digitaliseringsstyrelsen, Danske Regioner, Djøf, Rambøll, KMD, Dansk IT og Charlie Tango. Formålet er at øge opmærksomheden på succesfulde og værdiskabende digitaliseringsinitiativer i den offentlige sektor. Et Samlet Patientoverblik er nomineret til Sammenhængsprisen for løsningerne Aftaleoversigt og Fælles Stamkort. Prisen uddeles den 15. juni 2020 på konferencen OffDig i Musikhuset i Aarhus.

Et Samlet Patientoverblik skal give patienter overblik over egen behandling og pleje – uanset om behandlingen foregår i hjemmeplejen, hos egen læge eller på hospitalet. Overblikket kommer også sundhedspersonalet til gode, når de skal planlægge og koordinere indsatserne for den enkelte borger.

- Vi er rigtig glade for at være nomineret til Sammenhængsprisen, da kernen i Et Samlet Patientoverblik er at skabe mulighed for at dele oplysninger på tværs af organisationer og it-systemer, så patienter og pårørende selv kan følge med og bidrage med informationer på sundhed.dk, fortæller teamleder i Sundhedsdatastyrelsen, Tine Ohm Laursen, og pointerer, at det er de samlede parter på sundhedsområdet, der står bag programmet og har muliggjort løsningerne.

Et skridt mod bedre behandling og pleje

Aftaleoversigten giver patienter og pårørende mulighed for at se egne aftaler hos praktiserende læge, hospital og den kommunale pleje i en samlet oversigt på sundhed.dk. Sundhedspersoner kan også se oplysningerne i deres systemer, så de bedre kan hjælpe patienterne med at koordinere på tværs.

Ved hjælp af det Fælles Stamkort kan patienter selv registrere oplysninger om fx pårørende, sprog og midlertidig adresse via sundhed.dk, og de oplysninger deles på tværs af sektorer på sundhedsområdet.

Løsningerne er også til gavn for de svageste patienter. Tine Ohm Laursen forklarer:

- Hvis patienten ikke selv har overblikket, kan sygeplejersken eller lægen fx hjælpe med at tjekke, hvornår patienten har sine næste aftaler på sygehuset, eller de kan bistå med at få skrevet de rette kontaktoplysninger ind i systemet.

Aftaleoversigten og Fælles Stamkort blev med succes afprøvet i Region Midtjylland og Region Nordjylland samt i Aarhus og Frederikshavn kommuner og udvalgte lægepraksis sidste år og er forsat i drift i disse områder. Pr. 1. marts 2020 er der oprettet 94.307 stamkort, mens der på hverdage er 5-6.000 brugere af de to løsninger tilsammen på sundhed.dk. I de kommende år udbredes løsningerne til resten af landet.

Flere løsninger på vej

Mens aftaleoversigten og stamkortet implementeres, er der flere nye løsninger på vej. Lige nu afprøver Et Samlet Patientoverblik, hvordan man deler de planer, der aftales for en patient. Der vil også være et videre arbejde med at give mulighed for at dele patientens egne mål for behandlingen på tværs af sektorer og med patienten og de pårørende via sundhed.dk.

Et Samlet Patientoverblik er et samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Praktiserende Lægers Organisation, Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og MedCom.

Læs mere om Et Samlet Patientoverblik