18.09.2020

Topleder fylder 50: ”Jeg har brugt meget tid på at få it ind på sygehuset, nu skal det ud til borgerne”

Med en 19-årig lang karriere inden for sundhed og digitalisering har direktør for Sundhedsdatastyrelsen Lisbeth Nielsen været med, fra dengang hvor lægen opbevarede patienternes journaler i sit eget arkivskab til i dag, hvor alle danskere har elektroniske patientjournaler. Fredag 18. september fylder hun 50 år.

- Der er sket helt vildt meget inden for digitaliseringen af vores sundhedsvæsen de senere år. Både i takt med at vi lever mere digitalt, men også fordi vi i dag har både en teknisk og organisatorisk infrastruktur på sundhedsområdet. Den vil jeg ikke tage æren for, men jeg har været med til at udvikle den.

Sådan siger direktør for Sundhedsdatastyrelsen Lisbeth Nielsen, når hun i dag ser tilbage på sin foreløbigt 19 år lange karriere, hvor hun har beskæftiget sig med digitaliseringen og udviklingen af det danske sundhedsvæsen. De seneste fem år som direktør for Sundhedsdatastyrelsen.

- Det kan være svært at forstå, hvor stor en kraft der er i digitalisering. Men det er samfundet begyndt at se nu, og der har vi i sundhedssektoren været tidligt ude, siger Lisbeth Nielsen.

Elektroniske patientjournaler

Da Lisbeth Nielsen startede sin karriere i starten af 00’erne i den gamle Amtsrådsforening – nu kendt som Danske Regioner – var der forsøg med elektroniske patientjournaler på enkelte hospitalsafdelinger, og målsætningen blev et par år efter, at der skulle indføres elektroniske patientjournaler på alle afdelinger.

- I dag er stort set alt digitaliseret, og vi har data på alt. Det giver en unik mulighed for at se på tværs, skabe bedre sundhedsydelser til den enkelte og løbende forbedre hele sundhedsvæsenet, siger Lisbeth Nielsen.

Som direktør for Sundhedsdatastyrelsen arbejder hun hver dag for at gøre Danmark sundere gennem brug af data og stærk digital sammenhæng i sundhedsvæsenet. Et arbejde hun er passioneret omkring, fordi det gør en forskel for den enkelte.

- Sundhed er væsentligt for os alle, og særligt når man er syg og sårbar. Hvis de rette informationer ikke er til stede, når man har kontakt til sundhedsvæsenet, kan det få store konsekvenser. Derfor er det vigtigt for patienterne, deres tryghed og sundhedspersonalets arbejde, at der er en usynlig understøttelse af, at den rigtige viden er til stede på det rigtige tidspunkt, siger Lisbeth Nielsen.

Lettere at være syg

Selvom det danske sundhedsvæsen er nået langt inden for digitalisering og databrug og også er nået længere end mange andre brancher og mange andre lande, er der ingen grund til at stoppe her. For der er stadig masser at tage fat på, og Lisbeth Nielsen har store ambitioner.

- Siden vi begyndte at digitalisere vores sundhedsvæsen, har vi fået en række nye teknologier, som både praktiserende læger, hospitalerne og borgerne kan have god brug af, mener Lisbeth Nielsen.

- Vi bør ved hjælp af tekniske løsninger gøre det lettere at være syg. Hvorfor skal man som patient bruge hele og halve dage på at tage på sygehuset, hvis man kan have en videokonsultation eller selv foretage målinger hjemmefra? Lige nu sker alt for lidt på de syges præmisser: De må møde op, når lægen har tid og ikke omvendt. Mit næste skridt er at få vendt bøtten. Jeg har brugt meget tid på at få it ind på sygehuset og hos de praktiserende læger. Nu skal vi have det ud til borgerne, siger Lisbeth Nielsen.