30.03.2020

Sundhedsdatastyrelsen hastebehandler forskningsprojekter om coronavirus

Sundhedsdatastyrelsen er i disse dage i fuld gang med at hastebehandle ansøgninger fra forskere, der ønsker adgang til sundhedsdata for at kunne gøre os klogere på COVID-19.

- Der er akut behov for ny viden om COVID-19, og i denne her situation hastebehandler vi ansøgningerne om adgang til data, fortæller afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen, Jan Poulsen.

Som forsker kan man ansøge Sundhedsdatastyrelsen om at få oplysninger fra de nationale sundhedsregistre. Det kan fx være data om de patienter, som har haft kontakt med sundhedsvæsenet i forbindelse med COVID-19, og deres historik, tidligere indlæggelser, diagnoser og laboratoriesvar.

- Forskerne skal som altid sørge for at vedlægge den nødvendige dokumentation, men vi har suspenderet vores krav om, at alle godkendelser skal foreligge, inden vi kan behandle ansøgningen. Vi går i gang med vores sagsbehandling med det samme.

COVID-19 prioriteres

Alle forskningsprojekter, der handler om COVID-19, kommer i øjeblikket forrest i køen. Men sundhedsdata er personfølsomme data, der er særlige regler omkring, så selvom ansøgningerne hastebehandles, bliver der ikke gået på kompromis med hverken kravene til projekterne eller datasikkerheden, fortæller Jan Poulsen:

- Forskningsprojekterne om COVID-19 skal leve op til samme krav som andre projekter, og vi giver ikke adgang til data, før alle tilladelser er på plads. Men COVID-19-projekterne kommer forrest i køen, og vi går i gang med at behandle ansøgningerne med det samme. Det betyder, at det kan gå meget hurtigere.

Regeringen har bevilliget 50 millioner til ni nye forskningsprojekter om COVID-19, og derudover sættes der også en række andre forskningsprojekter i søen, ligesom nogle af de igangværende projekter ændrer fokus. Hvis man som forsker allerede har fået adgang til data til et eksisterende projekt, men ønsker at udvide formålet til også at omfatte forskning i COVID-19, kan man sende et ændringsønske til Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice.

Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice

Forskere kan via Forskerservice søge om adgang til registerdata på sundhedsområdet.

Læs mere om Forskerservice

Bevilling til forskning i coronavirus

Læs mere om regeringens bevilling til de nye forskningsprojekter