25.06.2020

Markant stigning i overlevelsen efter lungekræft

Kræftoverlevelsen i Danmark fortsætter med at stige, og særligt overlevelse efter lungekræft er forbedret, viser de nyeste tal fra Cancerregisteret.

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse de nyeste tal om kræftoverlevelse for perioden 2004-2018. Opgørelsen viser andelen af kræftpatienter, der er i live henholdsvis et og fem år, efter de har fået stillet diagnosen.

Takket være bl.a. kræftpakker og bedre behandling lever danskerne stadigt længere efter en kræftdiagnose. De nye tal viser, at den positive udvikling fortsætter, idet 1-årsoverlevelsen blandt kræftramte, der blev diagnosticeret i perioden 2016-2018, er steget med to procentpoint for mænd og ét procentpoint for kvinder i forhold til perioden 2013-2015. Et år efter diagnosen lever henholdsvis 82 procent mænd og 83 procent kvinder.

Særligt i forhold til lungekræft er der sket fremskridt siden 2004. Fra 2013-2015 til 2016-2018 er andelen af mænd, der lever et år efter deres diagnose, steget med syv procentpoint, mens den tilsvarende andel af kvinder er steget med otte procentpoint. I hele perioden siden 2004 er 1-årsoverlevelsen steget med 19 procentpoint for mænd og 24 procentpoint for kvinder. 1-årsoverlevelsen efter lungekræft er nu 51 procent for mænd og 60 procent for kvinder.

Andel overlevende 1 år efter diagnose for lungekræft

1–års aldersstandardiseret relativ overlevelse for lungekræft. Treårsperioderne er årene for diagnose. Aldersstandardisering er en korrektion, der gør årene sammenlignelige i tilfælde af, at befolkningens alderssammensætning ændrer sig over tid. Korrektionen er foretaget efter metoden International Cancer Survival Standard (ICSS).
Kilde: Cancerregisteret og CPR

Kurverne vender også fortsat i den rigtige retning, når det gælder, hvor mange der lever fem år efter kræftdiagnosen for de 15 udvalgte kræftformer samlet set, med en forbedring på ét procentpoint for både mænd og kvinder siden 2013-2015. Den 5-årige overlevelse er 66 procent blandt mænd og 68 procent blandt kvinder i perioden 2016-2018.

Overlevelsen måles fra tidspunktet for diagnose af kræftsygdommen, og der er i beregningen bl.a. korrigeret for dødsfald, der ikke er relateret til kræftsygdommen.

Læs rapporten 'Kræftoverlevelse i Danmark 2004-2018'

Klik rundt i tallene fra opgørelsen på eSundhed