13.11.2020

Virtuel kontakt til lægen peakede kortvarigt under forårets nedlukning

Coronaepidemien medførte i starten et øget pres på telefonlinjerne hos de praktiserende læger, og samtidig blev videokonsultationer for alvor taget i brug. Nogle befolkningsgrupper blev dog væk fra lægen, både virtuelt og fysisk.

Umiddelbart efter den COVID-19-relaterede nedlukning af Danmark i foråret faldt antallet af lægekonsultationer med fysisk fremmøde. Det viser nye analyser, som Sundhedsdatastyrelsen har udarbejdet for Sundhedsstyrelsen i forbindelse med monitorering af genåbningen af Danmark.

Til gengæld var antallet af telefonkonsultationer allerede 12. marts, dagen efter statsministerens pressemøde, det højeste hidtil i 2019 og 2020 med ca. 95.000 telefonkonsultationer. Det er knap dobbelt så mange som den travleste dag med telefonkonsultationer i 2019. I ugen efter pressemødet blev videokonsultationer også for alvor taget i brug. Den virtuelle kontakt mellem læger og patienter er dog siden faldet markant:

- Allerede i begyndelsen af juni var andelen af virtuelle kontakter faldet til næsten samme niveau som før udbruddet af COVID-19. Det kan måske undre lidt, da både læger og patienter meldte om gode erfaringer med de virtuelle konsultationer. Men nu ved vi i hvert fald, at det kan lade sig gøre at omstille til nye kontaktformer, og endda særdeles hurtigt, når det er nødvendigt, siger afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen, Lars Eriksen Videbæk.

Kontakter til almen praksis

Telefon-, video- og e-mailkonsultationers andel af det samlede antal kontakter i almen praksis, dagstid, uge 1 til 34, 2020

Kilde: Sygesikringsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen
Note: Figuren viser kun aktiviteten i hverdagene i uge 1-34 2020. Tallene er foreløbige, da der kan forekomme efterregistreringer. Statsministerens første pressemøde om nedlukningen blev afholdt onsdag den 11. marts i uge 11.

Færre gik til lægen

Omkring nedlukningen i marts kom der kortvarigt et øget pres på de praktiserende læger. I uge 11 var antallet af daglige kontakter i almen praksis 14 pct. højere i 2020 end i 2019 på grund af coronaepidemiens opstart i Danmark.

Efterfølgende skete der dog samlet set et fald i kontakter til egen læge i forhold til året før på trods af de mange telefon- og videokonsultationer. Og her var der nogle befolkningsgrupper, der i lidt højere grad end andre blev væk.

Under nedlukningen i uge 12-14 var det især børnene på 0-4 år og de ældre over 70 år, der blev lidt mere væk sammenlignet med 2019. Andelen af 0-4-årige, der var i kontakt med lægen, var 3-4 procentpoint lavere i 2020 end i 2019. Derefter er det største fald i andel personer, der var i kontakt med lægen, blandt personer over 70 år og de 15-19-årige.

Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande blev også i lidt højere grad væk fra lægen end personer med dansk oprindelse og indvandrere og efterkommere fra vestlige lande.

Faldet i konsultationer hos lægen under forårets nedlukning var relativt kortvarigt, og samlet set har danskerne været mere i kontakt med deres praktiserende læge i 2020 end i 2019 indtil nu.

- Det er bemærkelsesværdigt, hvor kortvarigt dykket i aktivitet i almen praksis var. Til trods for både restriktioner og krav om værnemidler med videre er aktiviteten nu en smule højere end sidste år, siger Lars Eriksen Videbæk.

Læs Sundhedsdatastyrelsens analyser om kontakt til almen praksis under forårets coronanedlukning

Læs Sundhedsstyrelsens 4. rapport om monitorering af aktivitet i sundhedsvæsenet under COVID-19