28.01.2020

Ny udvikling: Det er blevet lidt lettere at finde en praktiserende læge

For første gang siden 2014 tager flere læger imod nye patienter. Det viser Sundhedsdatastyrelsens opgørelse over antallet af alment praktiserende læger i Danmark.

På landsplan tog 37 procent af de alment praktiserende læger imod nye patienter i 2019. Det svarer til en stigning på seks procentpoint sammenlignet med året før.

Sundhedsdatastyrelsens nye opgørelse viser udviklingen i antallet af alment praktiserende læger og tilmeldte patienter fra 1. juli 2014 til 1. juli 2019. Og hvor antallet af læger, der har åbent for tilgang, i en årrække har været faldende, ser det nu ud til, at udviklingen er ved at vende.

Det er særligt i Region Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden, at kurven er knækket. I Region Sjælland er andelen af læger med åbent for tilgang steget med 13 procentpoint sammenlignet med året før, og i Region Syddanmark er andelen steget med ni procentpoint. I Region Hovedstaden er andelen af læger med åbent for tilgang steget med knap fem procentpoint.

Opgørelsen viser også, at der er væsentlige geografiske forskelle i andelen af læger med åbent for tilgang. I Region Midtjylland tager 43 procent af alle praksis imod nye patienter, mens det i Region Hovedstaden kun er 23 procent.

Man skal dog være påpasselig med at sammenligne andele på tværs af regioner og fortolke det som et udtryk for lægedækningen, da afstanden mellem praksis kan være forskellig fra region til region. Fx kan en person bosiddende i Region Hovedstaden godt have flere praksis at vælge i mellem, selvom andelen af praksis med åbent for tilgang af patienter er lav.

Andel af praksis med åbent for tilgang af nye patienter, 2014-2019

Kilde: Sygesikringsregisteret, Yderregisteret og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen.

Lægerne slår sig sammen

Opgørelsen viser også, at lægerne i højere grad end tidligere organiserer sig i praksis med flere læger, idet antallet af kompagniskabspraksis, hvor to eller flere læger driver en praksis, og patienten er tilknyttet alle læger i praksissen, er steget i perioden 2014-2019.

I 2014 udgjorde kompagniskabspraksis 36 procent af alle praksis, men andelen er steget til 45 procent i 2019. I samme periode er andelen af solopraksis – også kaldet enkeltmandspraksis – faldet med knap 10 procentpoint.

Tjek opgørelsen

Det er første gang, at Sundhedsdatastyrelsen udgiver en større opgørelse over antallet af alment praktiserende læger og tilmeldte patienter. Opgørelsen viser blandt andet antallet af praksis, læger med åbent for tilgang og antal tilmeldte borgere over tid fordelt på regioner, kommuner og praksistype. Sundhedsdatastyrelsen arbejder på at gøre opgørelsen tilgængelig på esundhed.dk, hvor man vil kunne lave egne afgrænsninger og visninger. Tallene vil blive opdateret to gange årligt.

Dyk ned i opgørelsen her