09.09.2020

Det giver mulighed for medbestemmelse at kunne se sine sundhedsdata

Let adgang til at se, hvad der er registreret om dit eget helbred, er ikke en selvfølge, men et led i en målrettet strategi i sundhedsvæsenet, der skal gøre det muligt at tage mere aktivt del i egen sundhed.


Når du bor i Danmark, bliver der automatisk registreret sundhedsdata om dig. Det sker for at holde styr på alle de vigtige informationer om din sygdom og behandling. Det er sundhedsdata om dig, og derfor har du også en række rettigheder i forhold til det, der er registreret.

- Det er vores opgave som styrelse at være med til at gøre det så transparent som muligt for dig som borger, hvad der registreres og hvorfor, og gøre dig opmærksom på dine rettigheder. Vi arbejder målrettet på at give borgeren mere indsigt. Det giver bedre muligheder for selvbetjening og styrker muligheden for at blive inddraget i ens egen behandling, siger Sundhedsdatastyrelsens direktør Lisbeth Nielsen.

Det øgede adgang til at se sine egne sundhedsdata startede for år tilbage med muligheden for at se undersøgelser og behandlinger på hospitaler og medicinoplysninger, og adgangen til data udbygges løbende. I sundhedsjournalen på sundhed.dk kan du i dag bl.a. se, hvornår du har besøgt din læge, speciallæge, tandlæge eller fysioterapeut, se røntgenundersøgelser og scanninger, og få svar på prøver. Lige for tiden benytter mange sig fx af muligheden for selv at tjekke svaret på sin coronatest.

Når du selv kan læse, hvad lægen har skrevet, har du også mulighed for at stille spørgsmål til det, næste gang du er på hospitalet. Det handler både om medbestemmelse og om kvalitetssikring:

- Indsigt i egne data er et led i bedre borgerinddragelse. Det betyder, at borgerne føler et større ejerskab og får flere handlemuligheder i forhold til deres egen sundhed. Derfor skal vi fortsat kigge på, hvordan vi kan give borgeren lettere adgang til at se sine data, og tænke det ind, når vi udvikler nye digitale løsninger, fortæller Lisbeth Nielsen.

Dine data i registrene

Du har ret til at se, hvad der er registreret om dig, og du kan selv gå ind og se mange af dine data, bl.a. på sundhed.dk. Ud over retten til at se dine data har du også ret til at bede om at få rettet eller slettet data. Det er dog kun muligt at få rettet eller slettet data, hvis de er forkerte eller misvisende – det er fx ikke nok, at du ikke har lyst til at have dem registreret længere. Det er af hensyn til din patientsikkerhed, fordi man skal kunne gå tilbage og se, hvilke oplysninger den tidligere behandling er sket på baggrund af.

Hvis du vil have mere information om, hvilke data der findes om dig i Sundhedsdatastyrelsens registre, kan du søge om indsigt ved at kontakte Sundhedsdatastyrelsens juridiske team.

Læs mere om, hvordan du får indsigt i dine data

Fem film om sundhedsdata

Filmen ’Dine data – dine rettigheder’, er en del af Sundhedsdatastyrelsens oplysningskampagne, der skal give indblik i, hvad danskernes sundhedsdata bliver brugt til. Kampagnen er bygget op om fem korte animationsfilm og vil køre hele september måned, bl.a. på sundhed.dk og hospitalernes og de praktiserende lægers infoskærme.

Læs mere på vores hjemmeside:

Sundhedsdata.dk/dinedata