01.09.2020

Fremtidens meddelelser i sundhedsvæsenet sikres med EU-løsning

Hvordan skal meddelelseskommunikation i sundhedsvæsenet foregå i fremtiden, for at vi kan understøtte de sundhedspolitiske mål? Det har sundhedsvæsenets parter nu sat ord på.

Danmark har i mange år været internationalt anerkendt for en stort set fuld digitalisering af meddelelseskommunikation på tværs af sundhedsområdet – dvs. eksempelvis epikriser, henvisninger, laboratorierekvisitioner og -svar.

For at sikre at denne kommunikationsform også fremadrettet er med til at indfri de strategiske nationale mål om bedre sammenhæng i behandlingen, aktiv borgerinddragelse og datadrevet forebyggelse er det nødvendigt med en teknologisk tidssvarende infrastruktur. Den skal sikre den grad af beskyttelse over for cyberangreb, som er nødvendig for en samfundskritisk sektor som sundhedssektoren.

På initiativ fra MedCom og under ledelse af Sundhedsdatastyrelsens it-arkitekter har de centrale parter på sundhedsområdet, der bruger meddelelseskommunikation, derfor sat sig sammen og konkretiseret, hvordan vi kan nå de strategiske mål, i et såkaldt målbillede.

Sikker kommunikation med eDelivery

Målbilledet peger på den EU-baserede løsning, eDelivery, som hjørnesten i den fremtidige kommunikation på sundhedsområdet. eDelivery bruges allerede til sikker kommunikation på tværs af EU, også i Danmark, til bl.a. e-handel, og vil også blive brugt i næste generation af offentlig digital post i Danmark.

eDelivery forventes at blive brugt i stadigt højere grad til kommunikation inden for EU. Løsningen kan derfor imødekomme fremtidigt behov for at kunne understøtte sundhedsydelser på tværs af landegrænserne.

De andre centrale elementer i målbilledet er:

  • Standardiseret og tidssvarende infrastruktur, der gør vedligehold af løsningen nemmere
  • Høj sikkerhed omkring forsendelse af meddelelser via signering, kryptering, tekniske kvitteringer og brug af sundhedsdatanettet
  • Fælles centralt standardiseret elektronisk header til alle meddelelserne på sundhedsområdet, som forenkler den samlede løsning
  • Høj grad af sporbarhed for meddelelserne, hvor både sundhedspersoner og borgere i nær realtid kan følge en meddelelses status
  • Deling af sendte meddelelser til både sundhedspersoner og borgere, der derved lettere kan følge med i kommunikationen om borgeren
  • National sundhedssøgeservice, som hjælper til fremsøgning af modtagere af meddelelser
  • En fælles styringsmodel med fælles, forpligtende krav, som sikrer kvaliteten af kommunikationen.

Læs ’Målbillede for meddelelseskommunikation på sundhedsområdet’

Afprøvning og fortsat dialog

I efteråret 2020 gennemfører MedCom en pilotafprøvning på baggrund af det nuværende målbillede i samarbejde med udvalgte regioner, kommuner, lægepraksis og Sundhedsdatastyrelsen. Her skal eDelivery afprøves som fundament for meddelelseskommunikation i det danske sundhedsvæsen i fremtiden, ligesom muligheden for at dele sendte meddelelser med andre end dem, meddelelsen oprindeligt var sendt til, skal afprøves.

De erfaringer, der gøres i forbindelse med afprøvningen, og den fortsatte dialog med sundhedsvæsenets parter vil give værdifuldt input til en efterfølgende revideret udgave af målbilledet.