15.06.2020

Flest kvinder får cannabis på recept

Flere kvinder end mænd får udskrevet medicinsk cannabis, og i alt over 5.500 danskere har fået en recept på medicinsk cannabis, siden forsøgsordningen blev indført i 2018.

Som led i en fireårig forsøgsordning har læger i Danmark siden 1. januar 2018 kunnet ordinere en type cannabisprodukter, der ikke tidligere har været lovlige. Sundhedsdatastyrelsen monitorerer i den forbindelse brugen af cannabisprodukterne i forsøgsordningen og en række andre cannabisprodukter, og den nye kvartalsvise statistik er netop blevet opdateret med tal for 1. kvartal 2020.

Over 5.500 borgere har købt medicinsk cannabis en eller flere gange, siden forsøgsordningens start i 2018, og heraf er 62,3 % kvinder. Tendensen til, at flere kvinder end mænd bruger medicinsk cannabis, har kunnet spores i alle opgørelserne, siden ordningen trådte i kraft.

Kønsfordeling blandt brugere af cannabisprodukter i perioden 1. kvartal 2018 tom. 1. kvartal 2020. Kilde: Lægemiddelstatistikregisteret (opdateret til og med april 2020), Sundhedsdatastyrelsen.

De nyeste tal viser desuden, at antallet af personer, der får udskrevet medicinsk cannabis, har ligget rimeligt stabilt på omkring de 1.600 i kvartalet i det seneste år. I 1. kvartal 2020 har 1.607 personer indløst recept på et cannabisprodukt, hvilket er stort set uændret i forhold til forrige kvartal. Antallet toppede i 2. kvartal 2019 med 1.933 brugere.

Gives mod nervesmerter

Halvdelen af recepterne på forsøgsordningens produkter udskrives til behandling af neuropatiske smerter, dvs. nervesmerter, og det er oftest speciallæger, der udskriver den første recept. Når borgeren får udskrevet recept på medicinsk cannabis, er det således i godt halvdelen af tilfældene, at en speciallæge står for udskrivningen.

Det er dog ikke de cannabisprodukter, der er en del af forsøgsordningen, der sælges flest af. Det er derimod de produkter, der allerede var tilgængelige i forvejen, de magistrelt fremstillede lægemidler – dvs. lægemidler, der tilberedes på et apotek til den enkelte patient efter recept fra en læge. Det kan være nødvendigt at udskrive de magistrelle lægemidler, hvis patienten ikke kan behandles med allerede markedsførte lægemidler. Det kan fx være, hvis lægen vurderer, at patienten har brug for at få midlet i en anden form eller styrke end de tilgængelige lægemidler.

Ny kvartalsvis statistik

Sundhedsdatastyrelsens tidligere monitoreringer af medicinsk cannabis er nu erstattet af en statistik på esundhed.dk, der er opdateret med tal til og med 1. kvartal 2020. I statistikken er det bl.a. muligt at finde information for mængdesalg, omsætning, regionale tilskudsudgifter, antal brugere og recepter, brugernes aldersfordeling og køn og antal nye brugere.

Se statistik for forbrug af cannabisprodukter på eSundhed