11.12.2020

Ny afdelingschef for digitale løsninger i sundhed

Bedre patientbehandling og en lettere hverdag for sundhedspersonalet er pejlemærkerne ifølge ny chef for afdelingen for Udvikling, Strategi og Arkitektur i Sundhedsdatastyrelsen, Peter Munch Jensen.

Afdelingschef for Udvikling, Strategi og Arkitektur, Peter Munch Jensen

1. december tiltrådte Peter Munch Jensen som chef for afdelingen for Udvikling, Strategi og Arkitektur. Han er ny i stillingen, men har grundigt kendskab til både det faglige område og afdelingen, da han siden 2016 har været sektionsleder samme sted. Siden april 2020 har han været konstitueret afdelingschef.

- Afdelingen er for mig at se et helt centralt sted at være, hvis man gerne vil være med til at udvikle vores sundhedsvæsen. De projekter, vi arbejder på, vil i sidste ende føre til bedre patientbehandling og gøre hverdagen lettere for sundhedspersonalet. Det synes jeg, er en utrolig spændende opgave at få lov til at stå i spidsen for, fortæller Peter Munch Jensen.

Vicedirektør i Sundhedsdatastyrelsen Vibeke van der Sprong glæder sig også til det fortsatte samarbejde:

- Peter har erfaringer med – og forstår til bunds – den politiske og strategiske kontekst, som vores sundheds-it-løsninger aftales og gennemføres i. Han kender alle aktørerne og historikken og ved, hvordan han skal gebærde sig i dette landskab.

Deling af sundhedsdata

Peter Munch Jensen er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og startede i 2008 som fuldmægtig i Kontoret for Sundhedsøkonomi i Sundhedsministeriets departement. I løbet af årene i departementet bevægede han sig mere over på sundheds-it-området og sad med det fuld tid de sidste år, inden han startede som sektionsleder for Enhed for Strategi og Analyse i Sundhedsdatastyrelsen i 2016.

Det er en alsidig afdeling, der medarbejdermæssigt spænder over både it-arkitekter, produktejere, projektledere, generalister mv., som Peter Munch Jensen har overtaget ledelsen af:

- Vi arbejder med udvikling og drift af national it-infrastruktur på sundhedsområdet til deling af data i forbindelse med patientbehandlingen – med alt hvad det indebærer, fortæller Peter Munch Jensen.

Afdelingen for Udvikling, Strategi og Arkitektur har bl.a. ansvaret for:

  • Den Nationale Serviceplatform, der er den infrastruktur, som gør det muligt at bruge nationale registre og services direkte i patientbehandlingen
  • Det Fælles Medicinkort, der giver borgere og sundhedspersonale adgang til oplysninger om borgernes medicin og vaccinationer
  • Et Samlet Patientoverblik, der blandt andet i fremtiden skal give patienter og pårørende mulighed for at se aftaler fra praktiserende læge, hospital og kommunal sundhed i en samlet oversigt på sundhed.dk
  • Program- og projektledelse af en lang række it-projekter og programmer, der igangsættes på Sundheds- og Ældreministeriets område.