04.11.2020

Bedre mulighed for at holde øje med udskrivning af antibiotika og afhængighedsskabende medicin

Ved hjælp af Sundhedsdatastyrelsens nye værktøj ordiprax+ kan landets praktiserende læger fremover holde øje med, hvor meget antibiotika, afhængighedsskabende lægemidler og antipsykotika de udskriver i forhold til deres kolleger.

Nogle medicintyper skal der af forskellige årsager holdes et særligt øje med. Det gælder fx forbruget af antibiotika, som skal begrænses, da der er risiko for, at bakterier udvikler resistens over for antibiotika. Forbruget af smertestillende midler og sovemedicin overvåges også, da det kan skabe afhængighed og føre til misbrug.

På ordiprax+, kan praktiserende læger fremover følge udviklingen i, hvor meget antibiotika, afhængighedsskabende lægemidler og antipsykotika de selv udskriver. De kan også sammenligne egne udskrivninger med det lægefællesskab, også kaldet klynge, de er en del af. I forhold til antibiotika er det også muligt at se, hvad lægemidlerne er udskrevet til behandling af.

Værktøjet ordiprax+ er udviklet af Sundhedsdatastyrelsen i samarbejde med lægerne og regionerne og kan tilgås af læger og regionernes lægemiddelkonsulenter via hjemmesiden lukket eSundhed.

- Ordiprax+ skal understøtte faglig refleksion hos de praktiserende læger. Datagrundlaget og metoderne bag statistikkerne er de samme på tværs af praktiserende læger og regioner. Det gør det muligt for lægerne at sammenligne deres udskrivninger, så det kan fungere som et fælles værktøj til evaluering og udvikling, fortæller sektionsleder i Sundhedsdatastyrelsen, Joanna Phermchai-Nielsen.

Meningsfuldt værktøj for læger

Ordiprax+ er en modernisering af ordiprax.dk. Den nye udgave er mere brugervenlig og giver mulighed for fx at sammenligne med ens klynge eller se klyngegennemsnit. Siden 2018 har de praktiserende læger etableret sig i mindre grupper – såkaldte kvalitetsklynger – hvor de sammen kan arbejde med datadrevet kvalitetsudvikling. Her vil ordiprax+ blive et integreret led i arbejdet.

Praktiserende læge i Otterup, Palle Mark Christensen, har som lægekonsulent i KIAP (Kvalitet i Almen Praksis), været med til at forhåndsteste ordiprax+ og sikre, at det kan fungere i lægernes hverdag. Han ser frem til at gøre brug af de nye muligheder:

- Ordiprax+ giver mere klinisk meningsfulde visninger, både for ens egen praksis og for ens klynge. I relation til klyngearbejdet bliver det rigtig spændende at se, hvor man selv ligger i forhold til sine gode kolleger i klyngen. Jeg ser frem til, at ordiprax+ giver mulighed for at se et øjebliksbillede af ens udskrivningsmønster, men også mulighed for at monitorere, om der er effekt af en indsats over tid.

Nationale indsatsområder

I 2017 blev der sat nye nationale mål for, hvor meget antibiotika der bør udskrives i Danmark. Her giver ordiprax+ lægerne mulighed for at se, hvor stor en andel den smalspektrede penicillin udgør af den samlede mængde antibiotika, de udskriver.

Styrelsen for Patientsikkerhed overvåger forbruget af afhængighedsskabende midler. Også i forhold til de lægemidler vil lægerne fremover være i stand til at kigge på eventuel uhensigtsmæssig brug ved hjælp af overblikket og sammenligningsmulighederne i ordiprax+.

På sigt skal ordiprax+ udbygges med mulighed for at se alle de lægemidler, der udskrives.