16.12.2020

Mange bor længe på plejehjem

Det er ikke kun for en kort bemærkning, inden livet slutter, at vi bor på plejehjem. Hvis du besøger et plejehjem, vil over halvdelen af dem, du møder, ende med at bo mere end 4 år på plejehjem.

Typisk kommer vi på plejehjem, fordi vi er syge og ikke længere kan klare os selv i egen bolig. Det kan blive aktuelt, hvis man har behov for pleje og omsorg døgnet rundt.

Sundhedsdatastyrelsens analyse har sat fokus på borgere, der er bosat på plejehjem i perioden 2014-2020, og som er 65 år eller derover. Analysen viser, at over halvdelen af de ældre, der boede på plejehjem 1. januar 2017, boede der i mere end 4 år.  

Antal år på plejehjem for beboere pr. 1. januar 2017

Antal år en borger i gennemsnit bor på plejehjem

Kilde: Plejehjemsadresser og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen.
Note: Tiden er beregnet på baggrund af borgere, der boede på plejehjem målrettet ældre pr. 1. januar 2017. Perioden, hvor borgeren bor på plejehjem, er beregnet, fra de tilflytter en plejehjemsadresse, og frem til borgeren enten flytter eller dør.

Der er imidlertid stor forskel på, om man ser på de beboere, der bor på plejehjem på et bestemt tidspunkt som ovenfor – eller man ser på alle, der flytter ind gennem en periode. Over halvdelen af pladserne på plejehjemmet er beboet af borgere, der bor der over fire år. Men blandt de øvrige er der stor udskiftning. For der er også mange beboere, der kun har kort tid på plejehjemmet.

Det er således ca. hver tredje af dem, der flytter ind på et plejehjem, der bor der mindre end et år. Udskiftningen i den gruppe er så stor, at de kun fylder 5 pct. blandt beboerne på et givet tidspunkt. Plejehjemsbeboere består altså både af en gruppe, der bor der længe, og en stor gruppe med hyppig udskiftning.

I gennemsnit bor 3,3 pct. af danskere over 65 år på plejehjem i 2020, og andelen stiger med alderen. Blandt borgere i alderen 65-69 år er der således 0,6 pct., der bor på plejehjem, mens der er 16,1 pct. af borgere på 85 år eller derover, der bor på plejehjem.  

 

Nyheden er opdateret 17. december, hvor det er præciseret, at der er tale om et øjebliksbillede af plejehjemsbeboere. Ser man på alle, der flytter ind på plejehjem, er det forventede ophold kortere pga. mange borgere med korte ophold. Den bagvedliggende analyse er under opdatering.