24.02.2020

Ældre får ofte psykofarmaka uden anden behandling

Færre nye patienter får udskrevet psykofarmaka, og som regel suppleres den medicinske behandling med anden relevant behandling for børn og unge. Men hos de ældre borgere står den medicinske behandling ofte alene.

Sundhedsdatastyrelsen har udarbejdet tre analyser om nye brugere af psykofarmaka, der hver især dykker ned i forskellige grupper af psykofarmaka på tværs af aldersgrupper siden 2009.

Analyserne viser, at der generelt er kommet færre nye brugere af psykofarmaka. Det er især salget af antidepressive lægemidler, der er faldet frem til 2014, hvorefter det stagnerer. Modsat tendens ses i udskrivningen af beroligende lægemidler mod bl.a. søvnløshed, angst- og urotilstande. Her stiger antallet af nye brugere blandt borgere over 65 år efter 2014.

Nye brugere af psykofarmaka uden anden relevant behandling i sundhedsvæsenet

Kilde: Landspatientregisteret, Lægemiddelregisteret, Sygesikringsregisteret og Sundhedsdatastyrelsen.

Anden relevant behandling

Anden relevant behandling kan være samtaleterapi hos alment praktiserende læge, privatpraktiserende psykolog, privatpraktiserende psykiater, børnelæge, pædiatrisk hospitalsafdeling eller psykiatriske hospitalsafdelinger.

Samtaleterapi

Kun sjældent bruger børn og unge mellem 0-17 år psykofarmaka, uden at den medicinske behandling suppleres med anden relevant behandling som eksempelvis samtaleterapi enten før eller efter. ADHD, antidepressive eller antipsykotiske lægemidler blev i 2017 udskrevet uden anden relevant behandling i 2-5 procent af tilfældene, når der var tale om nye brugere. Første recept på sovemedicin og beroligende lægemidler blev udskrevet uden anden relevant behandling i 20 procent af tilfældene.
Omvendt skiller de ældre sig ud ved, at deres opstart i medicinsk behandling oftest står alene. Omkring 80 procent af de ældre over 65 år starter i behandling med psykofarmaka uden anden relevant behandling i sundhedsvæsenet.

Sundhedsdatastyrelsen har udarbejdet følgende analyser

  • Nye brugere af lægemidler mod angst og depression og samtidig terapi.
  • Nye brugere af psykofarmaka uden anden relevant behandling i sundhedsvæsnet.
  • Nye brugere af psykofarmaka

Læs mere i de tre analyser om brug af psykofarmaka