13.03.2020

Udvidet registrering af coronavirus

Sundhedsdatastyrelsen opdaterer koder for coronasmitte så de er tilpasset den nuværende situation.

I februar implementerede Sundhedsdatastyrelsen diagnosekoder for smitte eller mistanke om smitte af COVID-19. Nu supplerer vi med procedurekoden ’Sat i karantæne’. Koderne anvendes til indrapportering til Landspatientregistret.

- Vi har oprettet koder, der skal bruges, når en patient bliver indlagt til observation for smitte med coronavirus. Derudover har vi to underkoder til de tilfælde, hvor patienten er smittet med coronavirus, hhv. med, og uden lungebetændelse. Dem har vi nu suppleret med yderligere en kode, der fortæller om en patient er sat i karantæne, fortæller Karen Marie Lyng, Læge og afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen.

Aflyste forundersøgelser og operationer

Derudover bliver det muligt at registrere aflysninger af ikke-livsnødvendige forundersøgelser og operationer. Regeringens beslutning om at ophæve ventetidsgarantien har affødt et ønske fra regionernes side om at kunne registrere disse ændringer på landets sygehuse. Derfor opretter Sundhedsdatastyrelsen også koder til brug ved aflysninger af kontakter og procedurer.

- Vi tilpasser løbende de koder, sundhedsvæsnet har brug for, så de er tilpasset den situation, vi står i. Selv om ventetidsgarantien er suspenderet, ønsker regionerne at følge med i, om en operation er udsat pga. af forhold vedrørende patienten – eksempelvis en karantæne, eller om det skyldes kapacitetsmangel på sygehuset. Det har vi nu implementeret koder for, fortæller Karen Marie Lyng.

Forskning og overblik

I Danmark er det Statens Serum Institut, der holder øje med udviklingen af eventuel smitte, og Sundhedsstyrelsen, der står for det nationale beredskab. Sundhedsdatastyrelsen opretter registreringskoder, der gør det muligt at trække data ud til fremtidig brug, eksempelvis til epidemiologisk forskning. De nyeste opdateringer af COVID-19 relaterede koder gør, at også aktører i sundhedsvæsnet kan følge med i udviklingen af coronavirusset og konsekvenserne heraf.

Sundhedsdatastyrelsen har udarbejdet et supplement til indberetningsvejledningen for Landspatientregistret med fokus på, hvordan COVID-19 relaterede forhold skal registreres.
Find notatet om patientregistrering ifm. COVID-19 her