16.09.2020

Sikre sundhedsdata er en mærkesag

De nationale sundhedsregistre er samlet ét sted, i Sundhedsdatastyrelsen. Det har gjort det muligt at professionalisere sikkerheden omkring sundhedsdata og beskytte vores data mod fx hacking eller læk.


I gamle dage lå vores sundhedsdata i papirjournalerne i lægens arkivskab. I dag er sundhedsdata blevet digitale og befinder sig måske i de flestes forestilling et ubestemmeligt sted i cyberspace. Men de digitale data flyder ikke bare rundt – de opbevares sikkert, og der er kontrol med adgangen til dem. Det er en vigtig del af Sundhedsdatastyrelsens arbejde at passe på sundhedsdata og rådgive om informationssikkerhed i sundhedsvæsenet, fortæller Sundhedsdatastyrelsens direktør Lisbeth Nielsen:

- De digitale data om vores sundhed er uundværlige i det moderne sundhedsvæsen. Men det er også meget private informationer, vi er blevet betroet, og dem skal der værnes om. De nationale sundhedsregistre er samlet under én hat i Sundhedsdatastyrelsen. Det har gjort det muligt at opgradere og professionalisere sikkerheden omkring sundhedsdata.

Det handler om tillid

Der er penge og magt i sundhedsdata, og derfor findes der også cyberkriminelle, der gerne vil have fingre i de digitale data og angriber sundhedssektorer rundt om i verden for at tjene penge på afpresning eller sælge data videre:

- Datasikkerhed er en grundlæggende forudsætning for, at sundhedsvæsenet fungerer, og for at befolkningen kan have tillid til sundhedsvæsenet. Derfor har vi krypterede forbindelser og sikre systemer, der beskytter de data, vi har ansvaret for, mod angreb. Vores cyber- og informationssikkerhedsafdeling arbejder hele tiden på at forbedre sikkerheden. Vi kan ikke hvile på laurbærrene, men skal være på forkant med udviklingen, hvis vi vil komme datatyvene i forkøbet og kunne modstå eventuelle hackerangreb, siger Lisbeth Nielsen.

Beskyttelse af sundhedsdata sker på mange forskellige niveauer i hele sundhedsvæsenet. I Sundhedsdatastyrelsen sikrer uddannelse og certificering af medarbejderne, at de kender reglerne for databeskyttelse og informationssikkerhed og ved, hvordan de skal opføre sig for at beskytte data. Via et logningssystem gemmes der hele tiden oplysninger om, hvem der har haft adgang til hvilke data. Og uanset hvem der skal have adgang til Sundhedsdatastyrelsens data, kræves særlige godkendelser.

Læs mere om beskyttelse af dine sundhedsdata

Fem film om sundhedsdata

Filmen ’Vi passer på dine sundhedsdata’, er en del af Sundhedsdatastyrelsens oplysningskampagne, der skal give indblik i, hvad danskernes sundhedsdata bliver brugt til. Kampagnen er bygget op om fem korte animationsfilm og vil køre hele september måned, bl.a. på sundhed.dk og hospitalernes og de praktiserende lægers infoskærme.

Læs mere om sundhedsdata på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside:

Sundhedsdata.dk/dinedata