30.09.2020

Fejl betyder, at ansattes sendte mails er slettet

Sundhedsdatastyrelsen har på grund af beklagelige fejl slettet alle sendte mails, som ansatte i Sundhedsdatastyrelsen og Statens Serum Institut har haft i deres mappe med sendte mails, og som er sendt før slutningen af juli 2020. Sundhedsdatastyrelsen beklager og er i gang med at genskabe de fleste mails.

Flere fejl i Sundhedsdatastyrelsen betyder, at sendte mails fra før 22. juli 2020 er blevet slettet. Fejlene berører ansatte i Sundhedsdatastyrelsen, Statens Serum Institut og Sundheds- og Ældreministeriets HR-funktion. De fleste interne mails samt eksterne mails, der har haft en intern modtager på modtagerlisten, vil dog kunne genskabes.

- Der er sket dybt beklagelige og utilsigtede fejl, som vi påtager os det fulde ansvar for. Vi gør alt, hvad vi kan for at mindske konsekvenserne og er i gang med at genskabe så mange mails som muligt, blandt andet ved hjælp af en teknisk løsning. Vi vurderer, at vi vil kunne finde de fleste mails igen og har samtidig fokus på, hvordan vi forhindrer, at noget lignende sker igen, siger vicedirektør i Sundhedsdatastyrelsen Vibeke van der Sprong.

Sundhedsdatastyrelsen er it-funktion for styrelser og departement i Sundheds- og Ældreministeriet.

Kan påvirke svar på aktindsigt

Selvom de fleste slettede, sendte mails bliver genskabt, kan sagen desværre betyde, at Statens Serum Institut i nogle tilfælde ikke vil kunne svare fyldestgørende på eksempelvis aktindsigtsanmodninger, og at aktindsigtsanmodninger vil tage længere tid at besvare. Herunder også sager relateret til COVID-19.

- Store dele af SSI’s medarbejdere har været og er fortsat under et ekstraordinært stort arbejdspres, hvor det ikke har været muligt løbende at journalisere alt materiale, hvorfor en del af instituttets historik om perioden var i de slettede, sendte mails. Det finder vi uheldigt, siger vicedirektør i Statens Serum Institut Ole Jensen.

Instituttets leverance af materiale til ekspertudredningen af håndteringen af COVID-19 vil dog ikke blive påvirket, idet dokumenterne kan findes hos modtagerne af materialet.

Tiltag skal forhindre, at lignende sker igen

Sundhedsdatastyrelsen iværksætter desuden en række tiltag for at undgå, at lignende sker igen. Det betyder, at styrelsen blandt andet gennemfører en grundig analyse for at lære af hændelsen og ændre processer og politikker.

Sundheds- og Ældreministeriet iværksætter en ekstern undersøgelse af sagens forløb.

Sundhedsdatastyrelsen og Statens Serum Institut har anmeldt sagen til Datatilsynet.

For yderligere information

Sundhedsdatastyrelsens pressetelefon på tlf. 2182 1166 eller mail sdspresse@sundhedsdata.dk

Statens Serum Instituts pressetelefon på tlf. 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk