02.07.2020

Flere børn, unge og voksne har en spiseforstyrrelse

Over de senere år er antallet af danskere med en spiseforstyrrelse steget med godt 4.500 personer. Samtidig er antallet af nye patienter steget. Det viser en ny rapport fra Sundhedsdatastyrelsen.

Flere danskere har en spiseforstyrrelse, og det er både blandt børn, unge og voksne, at der ses en stigning i antallet af patienter. Det viser en ny rapport fra Sundhedsdatastyrelsen, der ser på personer med spiseforstyrrelser og deres kontakt til det psykiatriske hospitalsvæsen i årene 2010 til 2018.

I 2018 havde cirka 11.700 borgere fået konstateret en spiseforstyrrelse inden for de seneste fem år. Det er godt 4.500 flere personer end tilsvarende i 2010.

- Vi kan se, at flertallet af danskere, der lider af en spiseforstyrrelse, har anoreksi. Det er piger og kvinder, der udgør størstedelen af patienterne, mens andelen af drenge er svagt stigende blandt børn og unge,” siger Lars Eriksen Videbæk, afdelingschef for Analyse, Statistik og Økonomi i Sundhedsdatastyrelsen.

Flere nye patienter

Udover at der ses en stigning i forekomsten af spiseforstyrrelser blandt danskerne, stiger også antallet af nye patienter. I 2010 kom cirka 1.100 nye patienter til, mens det i 2018 var cirka 1.350.
 
- Børn og unge med spiseforstyrrelser har oftest anoreksi, når de har første kontakt til psykiatrien, mens det for voksne nye patienter oftest er bulimi, der er årsagen, siger Lars Eriksen Videbæk, afdelingschef for Analyse, Statistik og Økonomi i Sundhedsdatastyrelsen.

9 ud af 10 har ikke kontakt efter otte år

Blandt børn og unge har to ud af tre nye patienter stadig kontakt til det psykiatriske hospitalsvæsen efter et år, mens det for voksne er lidt under halvdelen. Efter otte år har 9 ud af 10 personer ikke længere kontakt til det psykiatriske hospitalsvæsen med en spiseforstyrrelse.

I løbet af efteråret forventer Sundhedsstyrelsen at kunne udgive nye kliniske anbefalinger, der beskriver rammerne for en samlet sundhedsfaglig indsats for personer med spiseforstyrrelser. Anbefalingerne kommer i offentlig høring hen over sommeren.
 
Læs hele rapporten her

Fakta

  • 64 procent af børn og unge med spiseforstyrrelse har anoreksi, mens det for voksne er 45 procent i 2018.
  • I 2010 udgør drenge godt 11 procent af børn og unge med en spiseforstyrrelse, mens tallet er steget til 13 procent i 2018.
  • Næstefter anoreksi har voksne med spiseforstyrrelse oftest bulimi, mens denne form for spiseforstyrrelse kun ses sjældent blandt børn og unge.
  • 59 procent af nye patienter med spiseforstyrrelse blandt børn og unge har anoreksi, mens 45 procent af de nye voksne patienter har bulimi i 2018.
  • Otte år efter første kontakt har 93 procent af børn og unge ikke længere kontakt til det psykiatriske hospitalsvæsen med en spiseforstyrrelse, mens det for de voksne er 95 procent.