26.02.2020

Lægen kommer oftere hjem til dig

Efter at lægernes honorar for sygebesøg blev hævet i 2018, sker det nu oftere end før, at den praktiserende læge kigger forbi hjemme hos syge patienter. Det viser en ny analyse af danskernes brug af sygebesøg.

I 2018 blev der indført en ny overenskomst for de praktiserende læger. Her blev sygebesøg opprioriteret, så flere borgere skulle få mulighed for at modtage behandling i kendte rammer. Aftalen indebar blandt andet en honorarstigning til de praktiserende læger for at tage på sygebesøg i borgerens eget hjem. 

Sundhedsdatastyrelsen har undersøgt, hvordan ændringen i honoraret har påvirket antallet af sygebesøg, og analysen viser, at der er sket en stigning på 11 sygebesøg pr. 1.000 borgere fra 2017 til 2018. Hvor der i 2017 var 67 sygebesøg pr. 1.000 borgere, var det steget til 78 sygebesøg pr. 1.000 borgere i 2018. Antallet af sygebesøg har ellers været jævnt faldende siden 2014, dog med en lille stigning fra 2016 til 2017. 

Antal sygebesøg pr. 1.000 borgere, 2014-2018

 

Kilde: Sygesikringsregisteret og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen.

Lægen er flittig gæst i Syddjurs

Der er stor forskel på, hvor mange sygebesøg der er fra kommune til kommune. Syddjurs, Norddjurs, Tønder og Herlev er blandt de kommuner, som har mere end 120 sygebesøg pr. 1.000 borgere, og Syddjurs har det højeste antal sygebesøg pr. 1.000 borgere med knapt 170 sygebesøg pr. 1.000 borgere. Til sammenligning er Ishøj, Vallensbæk og Jammerbugt blandt de få kommuner, som har under 40 sygebesøg pr. 1.000 borgere. 

I alt næsten 450.000 sygebesøg blev foretaget af de alment praktiserende læger i 2018. Det er en stigning på lidt under 34.000 sygebesøg sammenlignet med 2014. 

Sundhedsdatastyrelsens analyse beskriver den danske befolknings brug af sygebesøg foretaget af alment praktiserende læger. Analysen ser på udviklingen i antallet af sygebesøg og antallet af borgere, der modtager sygebesøg, i perioden 2014-2018, fordelt på regioner og kommuner. Der ses også på køns- og aldersfordelingen samt andre karakteristika blandt borgerne, der modtager sygebesøg. 

Her kan du finde analysen Sygebesøg 2014-2018.