28.02.2020

Nogle lægers patienter genindlægges langt oftere

Blandt de alment praktiserende læger er der stor forskel på, hvor ofte deres patienter må genindlægges på sygehuset. Det viser Sundhedsdatastyrelsens nye analyse af uhensigtsmæssige sygehusophold.

Der er forskel på, hvor stor en andel af lægernes ældre patienter, der bliver akut genindlagt efter et sygehusophold. Som patient hos den tiendedel af lægerne, hvor færrest patienter genindlægges på sygehuset, er der mindre end 11 procents risiko for en akut genindlæggelse. Er du derimod patient hos den tiendedel af læger, der har den højeste andel genindlæggelser, resulterer dobbelt så mange – mere end 22 procent – af indlæggelserne i genindlæggelse.

Akutte genindlæggelser

Andel indlæggelser, som fører til en akut genindlæggelse inden 30 dage på tværs af alment praktiserende læger for borgere på 65 år og derover, 2018.
Kilde: Landspatientregisteret, sygesikringsregisteret, Yderregisteret og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen.

Akutte genindlæggelser er akutte indlæggelser, som sker inden for 30 dage efter den foregående indlæggelse. Indlæggelser, der er kræftrelaterede, og ophold på hospice indgår ikke. Derudover indgår genindlæggelser i forbindelse med fødsel eller som følge af ulykke, vold eller selvmordsforsøg ikke.

Der er også stor spredning i, hvor stor en andel af en læges patienter, der indlægges på sygehuset for en lidelse, som i visse tilfælde kunne være undgået – et såkaldt forebyggeligt sygehusophold. Det er ophold, der måske kunne være forebygget og omfatter blandt andet indlæggelse med dehydrering, forstoppelse, blærebetændelse eller liggesår.

Hos den tiendedel af lægerne, der har de færreste forebyggelige sygehusophold, sker det for under 3,5 procent af deres patienter, mens det hos den tiendedel af lægerne, der har flest forebyggelige sygehusophold, er dobbelt så mange, 7 procent, af patienterne, der oplever et forebyggeligt sygehusophold.

Læs analysen ’Uhensigtsmæssige sygehusophold blandt ældre borgere på tværs af almen praksis, 2018’