27.10.2020

Flere unge ender på hospitalet på grund af alkohol

Antallet af unge, der kommer på hospitalet i forbindelse med indtag af alkohol, er steget med 18 pct. fra 2014 til 2018, og 38 unge har mistet livet, viser ny rapport fra Sundhedsdatastyrelsen.

Overordnet set drikker danskerne mindre alkohol end tidligere. Men de danske unge drikker fortsat meget, og i 2018 var det årsag til, at 1.722 unge mellem 15-24 år måtte på hospitalet. Det er en stigning på 18 procent i forhold til 2014, hvor antallet var 1.460.

Tallene er at finde i Sundhedsdatastyrelsens nye rapport om unge og alkohol, der kortlægger udvalgte konsekvenser af et stort alkoholforbrug blandt unge. Rapporten har fokus på alkoholrelaterede hospitalskontakter, dødsfald og alkoholbehandling blandt 15-24 årige i perioden 2014-2018.

Grunden til, at de unge kommer på hospitalet på grund af alkohol, er oftest alkoholforgiftning – det er tilfældet for 30 pct. af de unge. Andre årsager kan fx være akut alkoholberuselse eller psykiske lidelser relateret til alkohol, fortæller afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen Lars Eriksen Videbæk.

15-24-årige med alkoholrelateret hospitalskontakt 2014-2018

Unge på hospitalet på grund af alkohol 2014-2018

Kilde: Landspatientregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.
Note: Alkoholrelateret hospitalskontakt er defineret som kontakter, hvor enten hoved- eller bi-diagnose er alkoholrelateret.

Unge mænd topper statistikken

Samlet set er der flest unge mænd, der kommer på hospitalet i forbindelse med deres alkoholindtag. I den yngste gruppe, dvs. de 15-17-årige, er der en lille overvægt af unge kvinder – 54 pct. – der er på hospitalet på grund af alkohol i 2018. I aldersgrupperne 18-20 år og 21-24 år er der dog en overvægt af mænd, der her udgør henholdsvis 60 og 65 pct. af dem, der har været på hospitalet på grund af alkohol i 2018.

Det er også oftest mænd, der dør, når der er alkohol indblandet som hel eller delvis forklaring på dødsfaldet. 32 af de i alt 38 unge, der døde i perioden 2014-2018, er mænd. Den hyppigste alkoholrelaterede dødsårsag blandt 15-24-årige er transportulykker på land, som har kostet 12 dødsfald i perioden. Herefter følger 8 dødsfald på grund af forgiftningsulykker, som også kan være medicin eller narkotika, men hvor alkoholen er vurderet at have indflydelse.

- Hvert år er alkohol medvirkende til dødsfald blandt unge, så det er bekymrende, at et stigende antal unge kommer på hospitalet i forbindelse med alkohol. Selvom man selvfølgelig kan håbe på, at en del af forklaringen kan være, at venner og andre er blevet bedre til at hjælpe de unge i akut behandling ved behov, siger Lars Eriksen Videbæk.

Mange flere i samtaleterapi

I 2015 anbefalede Sundhedsstyrelsen, at medicinsk alkoholbehandling fremover bør suppleres med samtalebehandling. Der er dermed kommet øget fokus på, at den medicinske behandling ikke bør stå alene.

Antallet af unge, der har været i samtalebehandling i perioden 2014-2018 er steget med 42 pct., mens antallet, der har været i medicinsk alkoholbehandling, er faldet med 25 pct. Kun 19 pct. af de unge får den anbefalede kombination af både medicinsk behandling og samtalebehandling, men da tallene alene omhandler offentlig alkoholbehandling, kan der være unge, der modtager samtalebehandling i privat regi.

Læs meget mere i rapporten ’Unge og alkohol’