2020

02.07.2020

Flere børn, unge og voksne har en spiseforstyrrelse

Over de senere år er antallet af danskere med en spiseforstyrrelse steget med godt 4.500 personer. Samtidig er antallet af nye patienter steget. Det viser en ny rapport fra Sundhedsdatastyrelsen.

15.06.2020

Flest kvinder får cannabis på recept

Flere kvinder end mænd får udskrevet medicinsk cannabis, og i alt over 5.500 danskere har fået en recept på medicinsk cannabis, siden forsøgsordningen blev indført i 2018.

18.05.2020

Brugere er tilfredse med ældreplejen

Beboere på plejehjem og i plejebolig er generelt meget tilfredse med den praktiske hjælp og personlige pleje, de får. Det viser en undersøgelse, Epinion har gennemført for Sundhedsdatastyrelsen i februar og marts, altså før covid-19 brød ud.

13.05.2020

Status på det nye Landspatientregister

I Sundhedsdatastyrelsen har vi tidligere annonceret, at vi kan genoptage prioriterede faste dataleverancer i 2. kvartal 2020. Forventningen er intakt på trods af, at COVID-19 præger arbejdet med at løse udfordringerne med det nye landspatientregister.

30.04.2020

Samarbejde om Covid-data til forskning

Interessen for COVID-19 og konsekvenserne af den igangværende epidemi er stor. Derfor etablerer Sundhedsdatastyrelsens Forskerservice og Statens Serum Institut nu en løsning, der letter serviceringen af forskere, som har behov for COVID-19 data til deres forskning.