2020

28.02.2020

Nogle lægers patienter genindlægges langt oftere

Blandt de alment praktiserende læger er der stor forskel på, hvor ofte deres patienter må genindlægges på sygehuset. Det viser Sundhedsdatastyrelsens nye analyse af uhensigtsmæssige sygehusophold.

27.02.2020

Omlægning af kronikerindsatsen ikke helt i mål

Kronikere skal i højere grad ses i almen praksis frem for på hospitalet. Sundhedsdatastyrelsens nye analyser viser, at selvom ordningen er godt i gang, er den ikke indført for alle borgere med KOL og type 2-diabetes.

26.02.2020

Lægen kommer oftere hjem til dig

Efter at lægernes honorar for sygebesøg blev hævet i 2018, sker det nu oftere end før, at den praktiserende læge kigger forbi hjemme hos syge patienter. Det viser en ny analyse af danskernes brug af sygebesøg.

24.02.2020

Ældre får ofte psykofarmaka uden anden behandling

Færre nye patienter får udskrevet psykofarmaka, og som regel suppleres den medicinske behandling med anden relevant behandling for børn og unge. Men hos de ældre borgere står den medicinske behandling ofte alene.

07.02.2020

Klar til registrering af coronavirus

Fremover kan sundhedspersonalet i det danske sygehusvæsen registrere eventuelle tilfælde af coronavirus i Sundhedsdatastyrelsens Landspatientregister. Koderne bruges bl.a. til fremtidige statistiske opgørelser, forskning og planlægning.