14.06.2021

23 mio. gange kontaktede danskerne lægen virtuelt i 2020

På bare et år steg antallet af telefonopkald, e-mails og videokonsultationer med egen læge med næsten en tredjedel til knap 23 mio. i 2020. Det er fortsat telefonopkald, der er den mest populære virtuelle kontaktform, mens videokonsultationer er kommet til som noget nyt under coronapandemien i 2020.

Under coronapandemien har antallet af virtuelle lægebesøg været i kraftig vækst, og danskerne har konsulteret deres egen læge knap 23 mio. gange over enten telefon, e-mails eller videomøder. Det er 6,5 mio. flere virtuelle kontakter til egen læge end i 2019, viser Sundhedsdatastyrelsens nye nøgletal for praksisområdet.

- De senere år har danskerne i stigende grad skrevet e-mails, når de har kontaktet deres læge, mens antallet af telefonopkald har været faldende. Men under coronapandemien har vi set, at både brugen af e-mail- og telefonkonsultationer er steget, og samtidig er videokonsultationer kommet til som en ny måde at tale med sin læge på, siger konstitueret afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen Joanna Phermchai-Nielsen.

I løbet af 2020 har de praktiserende læger haft godt 288.000 videokonsultationer, knap 9,3 mio. e-mailkonsultationer og godt 13,3 mio. telefonkonsultationer.

Kilde: Sygesikringsregisteret og CPR-registeret, Sundhedsdatastyrelsen.

Tal på eSundhed.dk

Ovenstående tal kan findes i Sundhedsdatastyrelsens nøgletal for praksisområdet, der sammen med nøgletal for sygehusområdet nu udkommer som en ny digital fremvisning på eSundhed.dk for årene 2009-2020.

Sundhedsdatastyrelsen ønsker med udgivelsen af nøgletal på eSundhed at skabe overblik og samle offentlige tilgængelige sundhedsdata. Tidligere versioner af nøgletallene er udgivet i rapportform, mens det med denne nye digitale løsning skal blive nemmere at finde og dykke længere ned i relevante nøgletal. I fremtiden vil alle nøgletal opdateres årligt.

Gå til eSundhed Nøgletal her