16.09.2021

Fordobling i antallet af voksne brugere af ADHD-medicin

Antallet af danskere på mellem 25 og 44 år, der bruger ADHD-medicin, er mere end fordoblet i løbet af de sidste 10 år. Det viser Sundhedsdatastyrelsens analyse af forbruget af ADHD-medicin.

Mange danskere, både børn og voksne, bruger ADHD-medicin, og forbruget har været i vækst i en lang periode. Derfor har Sundhedsdatastyrelsen analyseret forbruget.

I løbet af det seneste årti er det samlede antal af danskere, der bruger ADHD-medicin, steget med hele 71 procent, så i alt ca. 61.000 danskere brugte ADHD-medicin i 2020. Og det er særligt udviklingen blandt de voksne, der trækker op:

- Antallet af 25-44-årige brugere af ADHD-medicin er mere end fordoblet fra ca. 10.000 i 2011 til ca. 22.000 i 2020. Blandt den lidt ældre gruppe på 45-64 år ses også en stigning, mens antallet er mere stabilt i de øvrige aldersgrupper, herunder børn og unge, fortæller afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen, Mette Keis Jepsen.

Antal brugere af ADHD-medicin fordelt på aldersgrupper, 2011-2020
Antal brugere af ADHD-medicin fordelt på aldersgrupper, 2011-2020
Kilde: Lægemiddelstatistikregisteret, Sundhedsdatastyrelsen

Stigningen i antallet af voksne, som er i behandling, skyldes både, at der kommer nye voksne brugere til, og at nogle brugere, som har fået medicinen som barn, er blevet voksne og er fortsat med medicinen.

- Vores analyse viser, at stigningen i antal voksne brugere primært skyldes, at der kommer nye voksne brugere til. I 2020 var to tredjedele – 66 procent – af nye brugere af ADHD-medicin voksne på 18 år eller over, og den tendens har været stabil gennem de sidste 10 år, forklarer Mette Keis Jepsen. 

Sundhedsdatastyrelsens analyse viser blandt andet også, at varigheden af behandling med ADHD-medicin svinger fra få måneder til mange år, at der i Danmark er stor geografisk forskel på udviklingen i forbruget, og at der i Sverige er en større andel af børn i forhold til andelen af voksne, som bruger ADHD-medicin.

Læs Sundhedsdatastyrelsens analyse om forbruget af ADHD-medicin