14.10.2021

Nu bliver det nemmere at holde styr på lægeaftalerne

Glemte du at få skrevet tiden ned, da du ringede til lægen i morges? En ny digital løsning betyder, at du fremover kan se dine aftaler i sundhedsvæsenet på sundhed.dk. I første omgang er det aftaler hos din egen læge, du vil kunne se, men senere kobles aftaler på hospitaler, i kommunen og hos speciallæger også på.

Fremover kan du se dine aftaler med egen læge, når du logger på sundhed.dk. Hvis du har fået fuldmagt, kan du også følge med i dine pårørendes aftaler hos lægen og på den måde hjælpe med at bevare overblikket.

- Foreløbig er det aftalerne hos de praktiserende læger, der nu kan ses af borgere, pårørende og sundhedsmedarbejdere, der har en behandlingsrelation til borgeren. Borgere i Region Midt- og Nordjylland kan også se deres hospitalsaftaler i oversigten. I løbet af de kommende år bliver speciallægerne og alle regioner og kommuner koblet på løsningen, så det bliver muligt for borgere i hele landet at se fx aftaler om undersøgelse eller behandling hos speciallæge og på hospitalet, fortæller programleder i Sundhedsdatastyrelsen, Tine Ohm Laursen. 

Aftaleoversigten er en ny digital løsning til deling af aftaleoplysninger på tværs af almen praksis, kommuner og regioner. Mens du som borger kan se og få overblik over dine aftaler på sundhed.dk, kan medarbejdere i sundhedsvæsenet også se aftalerne i deres eget fagsystem. Det skal give et bedre overblik over patientens samlede behandling og på den måde bidrage til at sikre koordinering og sammenhæng i behandlingen. Hvis du som borger ikke ønsker, at dine aftaler deles, har du mulighed for at spærre for delingen af aftaler på sundhed.dk.

Se dine lægeaftaler på sundhed.dk under 'Aftaler'

Værdi for alle

Det kan lyde som en smal sag at dele aftaler på tværs af sundhedsvæsenet. Ifølge Tine Ohm Laursen er det dog en kompleks opgave:

- Det kræver, at alle sundhedsvæsenets parter er enige om, hvilke aftaler der skal deles, og hvad en aftale består af. Og ikke mindst, at de får det implementeret i de forskellige fagsystemer og arbejdsgange, så det er let for personalet at planlægge og derved give borgerne bedre forløb, der er koordineret på tværs. 

Der har været mange fagfelter inde over for at muliggøre den nye løsning. Klinikere har sikret det nødvendige minimumsindhold af aftaler, og jurister har sikret ny lovhjemmel. It-arkitekter har sikret, at data kan deles på den rigtige måde i mange forskellige systemer, og udviklere har sikret den konkrete udvikling af løsningerne. 

- Kunsten har blandt andet været at skabe enighed på tværs af parter, brugere og leverandører om en løsning, der giver værdi for alle, selv om de bruger Aftaleoversigten til meget forskellige opgaver og i meget forskellige organisationer, fortæller Tine Ohm Laursen.

Samlet overblik i 2023

Alle landets kommuner og regioner forventes at blive koblet på aftaleoversigten i løbet af 2022 og 2023, så alle borgernes sundhedsaftaler kan ses samlet.

Aftaleoversigten er udviklet i Program for Et Samlet Patientoverblik, som er et samarbejde mellem Sundhedsministeriet, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Praktiserende Lægers Organisation, Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, sundhed.dk og MedCom.

Læs mere om Et Samlet Patientoverblik