15.10.2021

Vores forbrug af antibiotika nærmer sig et normalt niveau igen efter COVID-19

Efter vi sidste år så et usædvanlig lavt forbrug af antibiotika, nærmer vi os i år samme forbrug som i 2019. De nyeste tal viser, at forskellige infektionssygdomme har fået bedre vilkår for at sprede sig blandt os i løbet af 2. kvartal i år.

Sidste år var vores forbrug af antibiotika markant lavere end normalt. Hele 11 procent lavere end i 2019, når vi måler på antallet af recepter.

- Faldet hænger formentlig sammen med de forholdsregler og den mindre aktivitet, der har været i samfundet i forbindelse med bekæmpelsen af COVID-19-smitte. For eksempel har skoler og daginstitutioner været lukkede, ligesom vi har været sammen med færre personer end normalt, fortæller afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen Mette Keis Jepsen. 

Antal antibiotikarecepter, hele befolkningen, januar-juni 2019-2021
Antal antibiotikarecepter, hele befolkningen, januar-juni 2019-2021
Kilde: Lægemiddelstatistikregisteret, Sundhedsdatastyrelsen

Forbruget af antibiotika er dog steget igen for alle aldersgrupper i løbet af 2021.

- I starten af året havde vi et lavt forbrug, men forbruget er steget i takt med, at samfundet er åbnet op i foråret 2021, så vi næsten er tilbage på samme niveau som i 2019. Og for børn mellem 0 og 4 år ligger niveauet cirka 4 procent over forbruget på samme tid to år tidligere, siger Mette Keis Jepsen. 

Især børnene var mindre udsat for smitte

Selv om forbruget af antibiotika er steget for alle aldersgrupper i perioden marts til juni i år, ser vi den største stigning for børn mellem 0 og 4 år sammenlignet med 2019 - altså tal fra før COVID-19.  

Det var også den aldersgruppe, der i 2020 oplevede det største fald i deres forbrug af antibiotika.

I februar måned 2021 lå forbruget hele 81 procent under niveauet for februar 2019. Men frem til juni måned i år steg forbruget igen for de mindste med hele 72 procentpoint. Den samme udvikling gjorde sig gældende for de 5-9-årige dog i mindre grad.

Det tyder på, at indsatsen mod smitte med COVID-19 især har betydet noget for antibiotikaforbruget blandt de yngste danskere. Og at de nu bliver syge i lige så høj grad som før COVID-19.

Læs analysen af forbruget af antibiotika