25.11.2021

COVID-19 har forkortet levealderen i de fleste lande

Den forventede levealder faldt i 24 ud af 30 lande under COVID-19, mens den steg i blandt andet Danmark. Det viser ny rapport, der sammenligner sundhed og sundhedsvæsener på tværs af landegrænser.

Rapporten 'Health at a Glance' udgives hvert andet år af OECD (den internationale organisation for økonomisk samarbejde og udvikling) sammen med medlemslandenes sundhedsdatamyndigheder. Rapporten sammenligner en lang række sundhedsfaktorer på tværs af lande – lige fra overvægt og rygning til antallet af sengepladser på hospitalerne.

'Health at a Glance 2021' er netop udkommet – og viser blandt andet, at COVID-19 medvirkede til en 16 procent stigning i antallet af dødsfald i 2020 og første halvdel af 2021. Den forventede levealder faldt i 24 af de 30 lande, som OECD har sammenlignelige data for – med særligt markante fald i USA (-1,6 år) og Spanien (-1,5 år).

Danmark er blandt de seks lande, hvor levealderen ikke er faldet trods coronapandemien – sammen med Norge, Finland, Letland, Japan og Costa Rica. Den forventede levealder i Danmark er tværtimod steget fra 81 år i 2018, til 81,5 år i 2019 og 81,6 år i 2020.

Store forskelle i dødstal

I gennemsnit i OECD-landene er 1.285 døde af COVID-19 per million indbyggere. Gennemsnittet dækker dog over meget markante forskelle. I den ene ende ligger New Zealand med kun 5 døde per million indbyggere, mens 3.000 er døde i Ungarn per million indbyggere. I Danmark er 436 døde af COVID-19 per million indbyggere.

Samlet har de 38 medlemslande rapporteret mere end 110 millioner smittede – og mere end 2,1 millioner døde af COVID-19 frem til midten af oktober 2021. Det svarer til knap halvdelen af alle rapporterede tilfælde af COVID-19 på verdensplan. OECD peger dog i rapporten på, at der formentlig er en stor underrepræsentation i forhold til det faktiske antal smittede, fordi mange infektioner er asymptomatiske, og der har været begrænset testkapacitet i mange lande. 

Samtidig peger rapporten på, at millioner er ramt af senfølger – og at epidemien i mange lande har betydet mindre behandling for andre sygdomme – for eksempel fordi kræftscreeninger og operationer er blevet udskudt.

Læs rapporten 'Health at a Glance 2021'