20.12.2021

Stadigt færre mister livet

Selv i en periode hvor covid-19 ramte Danmark, fortsatte dødsraten med at falde. Det har været gældende de seneste år, også inden for de fem hyppigste dødsårsager.

Sidste år mistede 54.399 personer livet i Danmark. De fem hyppigste årsager var kræft, hjertesygdomme, sygdomme i åndedrætsorganerne, kredsløbssygdomme og psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser.

Dødsfald samlet og for de fem hyppigste dødsårsager pr. 100.000 indbyggere

Dødsfald samlet og for de fem hyppigste dødsårsager pr. 100.000 indbyggere
Kilde: Dødsårsagsregisteret, Sundhedsdatastyrelsen.

Som tidligere år er det fortsat mændene, der har den højeste dødelighed. Dødsraten er dog faldende for både mænd og kvinder. 

De unge mænd dør mest af unaturlige årsager

Af de 54.399 døde i 2020 var der 633 personer mellem 20 og 39 år, som mistede livet. De hyppigste dødsårsager blandt de 20- til 39-årige adskiller sig markant fra de dødsårsager, der er størst i den samlede befolkning. 

Blandt de 20- til 39-årige mænd er det nemlig de unaturlige dødsårsager, der præger billedet. Der er altså flest, der er døde af ulykker og selvmord. For kvinderne i samme aldersgruppe er det derimod kræft, der er den mest almindelige dødsårsag. 

Covid-19 er ny dødsårsag

I Dødsårsagsregisteret 2020 optræder covid-19 for første gang som dødsårsag. Sundhedsmyndighederne følger udviklingen af covid-19 tæt, og Sundhedsdatastyrelsen og Statens Serum Institut vil i det kommende år udkomme med en nærmere analyse af de personer, som er døde i forbindelse med covid-19. 

- De covid-19-relaterede dødsfald er samlet set ikke blandt de hyppigste dødsårsager i Danmark, så det er forsat vigtigt for det danske samfund at fokusere på indsatser, som kan forebygge sygdom, uanset om det er fysisk eller psykisk, siger afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen Mette Keis Jepsen. 

Læs opgørelser om dødelighed i 2020 og ulykker som hyppigste dødsårsag blandt unge mænd

Se alle tal om dødsårsager for 2020 på eSundhed