10.02.2021

Endnu flere kvinder får kræft

Flere kvinder end mænd får kræft, og nye kræfttilfælde blandt kvinder er steget forholdsvist mere end for mændene i de seneste 10 år.

Der er sket en stigning i antallet af nye kræfttilfælde på 21,8 procent for mænd og 17,8 procent for kvinder i de seneste 10 år. Det viser Sundhedsdatastyrelsens rapport om nye kræfttilfælde i Danmark i 2019. Men selvom der har været en større procentvis stigning i antallet af nye kræfttilfælde hos mænd, er nye kræfttilfælde blandt kvinder steget forholdsvist mere igennem de seneste 10 år.

- Fordi vi lever længere, og fordi alder har betydning for risikoen for at udvikle de fleste kræftformer, er vi nødt til at se på den såkaldte aldersstandardiserede incidensrate for at få det mest retvisende billede af udviklingen. Og her ser vi altså en stigning på 0,6 procent for mænd og 4,8 procent for kvinder, forklarer konstitueret afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen, Joanna Phermchai-Nielsen.

Ud af de i alt 351.747 danskere, der i 2019 havde en kræftdiagnose, er 158.834 mænd og 192.913 kvinder. Det inkluderer både dem, der lige nu lever med en kræftdiagnose, og dem, der tidligere har haft kræft, men siden er konstateret kræftfri.

For kvinder er det særligt anden hudkræft end modermærkekræft og kræft i hjerne- og centralnervesystem, der har været i stigning de seneste 10 år, både i antal tilfælde og i den aldersstandardiserede incidensrate. Det er dog fortsat brystkræft og prostatakræft, der er de hyppigste kræftformer hos henholdsvis kvinder og mænd:

Aldersstandardiseret incidensrate for prostatakræft og brystkræft i 2019
Incidensrate for bryst- og prostatakræft (pr. 100.000 mænd/kvinder, aldersstandardiseret) pr. år 2010-2019
Kilde: Cancerregisteret pr. 11. december 2020, Sundhedsdatastyrelsen

Brystkræft er den absolut hyppigste kræftform hos kvinder, og i 2019 var der 5.105 nye tilfælde blandt kvinder. Efter man i 2007 begyndte at screene for brystkræft, steg incidensraten markant de følgende par år, hvorefter den faldt igen fra 2009 til 2011. Siden 2011 har den aldersstandardiserede incidensrate været nogenlunde konstant. Brystkræft findes også hos mænd, men i en helt anden størrelsesorden med 54 nye tilfælde i 2019. I alt lever 72.193 danske kvinder med diagnosen brystkræft.

Hos mænd er det prostatakræft, som er den hyppigste kræftsygdom. Fra 2010 til 2019 steg antallet af nye tilfælde af prostatakræft fra 4.155 til 4.535. Tallet er steget, fordi vi lever længere, ikke fordi vi har større risiko for at få sygdommen. Den aldersstandardiserede incidensrate faldt i samme periode med 11,2 procent til det laveste niveau i de seneste 10 år. I alt lever 44.155 danske mænd med diagnosen prostatakræft.

I Sundhedsdatastyrelsens nye rapport kan du læse meget mere om udviklingen inden for de enkelte kræftformer over tid og i relation til køn og alder.

Læs rapporten ’Nye kræfttilfælde i Danmark 2019’