16.04.2021

Sundhedsdata skal bidrage til dansk life science i verdensklasse

Danmark skal have en life science-industri i verdensklasse – til gavn for patienterne, det danske velfærdssamfund og dansk økonomi. Det er målet med regeringens nye life science-strategi, hvor Sundhedsdatastyrelsen spiller en væsentlig rolle.

I dag lanceres regeringens life science-strategi, som rummer en lang række initiativer, der blandt andet skal sikre bedre brug af danske sundhedsdata i fremtiden: 

- Vi skal gribe de store muligheder, sundhedsdata giver os inden for forskning og innovation – det er strategiens fokus. Vi er allerede rigtig gode til at bruge sundhedsdata, men vi kan blive endnu bedre, fortæller direktør i Sundhedsdatastyrelsen Lisbeth Nielsen.

- Det handler om at styrke mulighederne for brug af sundhedsdata i sundhedsvæsenet og til forskning i Danmark og samtidig bevare det store fokus på sikkerhed og fortrolighed omkring brugen af data. Internationalt skal vi også gøre mere opmærksom på mulighederne for at forske i de unikke danske sundhedsdata.

Regeringens vision er, at Danmark skal være internationalt førende i at anvende sundhedsdata til forskning, udvikling og offentlige myndighedsopgaver på en tidssvarende, innovativ og sikker måde. Sundhedsdatastyrelsen kommer sammen med andre relevante parter til at stå for flere af initiativerne i den nye strategi, som skal bidrage til at realisere visionen:

International promovering af muligheder for brug af danske sundhedsdata

For at tiltrække internationale samarbejdspartnere og investeringer til sundhedsforskning i Danmark skal der kommunikeres om de gode muligheder ved forskning i de danske sundhedsdata. Sundhedsdatastyrelsen skal derfor i samarbejde med Invest in Denmark gennemføre en styrket indsats for international promovering af muligheder ved brug af danske sundhedsdata til forskning og udvikling.

Ny statistikservice

Sundhedsdatastyrelsen vil etablere en ny statistikservice, hvor fx virksomheder, patientforeninger og journalister kan bestille mindre, skræddersyede statistikudtræk og på sigt mindre analyser af data fra de nationale sundhedsregistre udarbejdet af Sundhedsdatastyrelsen. Den nye statistikservice er et supplement til Forskerservice, hvor forskere kan søge om adgang til større og komplekse datasæt.    

Sikker, national analyseplatform for sundhedsdata

Sundhedsministeriet, herunder Sundhedsdatastyrelsen og Nationalt Genom Center, skal i samarbejde med sundhedsvæsenets parter og andre centrale parter undersøge mulighederne for at etablere en fælles national analyseplatform for sundhedsdata. Analyseplatformen skal være et sikkert analysemiljø med omfattende lagrings- og beregningskapacitet, der sikrer hurtigere og smidigere adgang til data.

Platformen skal bidrage til at lette de administrative og tekniske processer for at få adgang til at kombinere sundhedsdata fra forskellige dataansvarlige myndigheder og andre data om fx sociale forhold. Platformen skal også have tilstrækkelig kapacitet til at understøtte behov for avanceret analysemetode (fx maskinlæring og algoritmetræning) og brug af omfattende datatyper (fx genomdata og billeddiagnostiske data) på en sikker måde.

Læs hele regeringens life science-strategi