24.06.2021

Medicintilskud steg med 608 mio. kr. fra 2018 til 2020

Regionernes udgifter til medicintilskud steg med 608 mio. kr. i årene 2018-2020. Stigningen skyldes primært, at der blev solgt en større mængde lægemidler. Det viser en ny analyse fra Sundhedsdatastyrelsen.

I årene 2018 til 2020 steg regionernes udgifter til borgernes medicintilskud med 608 mio. kr., og dermed beløb medicintilskuddet sig til i alt godt 6,2 mia. kr. i 2020. I de seneste fem år forinden havde regionernes udgifter til medicintilskuddet ligget nogenlunde stabilt. Det viser en ny analyse fra Sundhedsdatastyrelsen.

Medicintilskud er et tilskud, som danskerne får til meget af den medicin, som købes på recept, og det er regionerne, der primært dækker udgiften. Tilskuddet bliver automatisk fratrukket prisen, når man køber medicinen på apoteket.

En af årsagerne til det stigende medicintilskud er, at der i gennemsnit blev købt en større mængde tilskudsberettiget medicin pr. person. Det er især blodfortyndende medicin og lægemidler til behandling af diabetes, der har været med til at hæve regionernes udgifter til medicintilskud.

Læs mere i rapporterne 'Regionernes udgifter til medicintilskud 2018-2020' og 'Regionernes udgifter til medicintilskud 2010-2020' her