10.12.2021

Praktiserende læger udskriver mindre medicin til andres patienter

En stadig større del af de recepter, praktiserende læger udskriver, er til deres faste patienter - og opioider udskrives sjældent til andre lægers patienter.

Ud af det samlede antal recepter, praktiserende læger udskriver, var 4,6 procent til andre lægers patienter i 2020. Det er et fald på 0,8 procentpoint fra 5,4 procent i 2018. Det viser en ny opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen.

- Tallene indikerer, at lægerne er meget opmærksomme på ikke at udskrive medicin til patienter, som de ikke er fast læge for, siger afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen Mette Keis Jepsen.

Typisk sker udskrivelsen af medicin til andre patienter end deres egne, når de praktiserende læger er på arbejde som lægevagt eller vikarierer for en anden læge.

Opgørelsen viser også, at det ofte er svagt smertestillende medicin, p-piller, smalspektret antibiotika og blodtrykssænkende midler, som de praktiserende læger udskriver til andre lægers patienter. Det hyppigst udskrevne over de sidste 3 år er det svagt smertestillende middel Paracetamol. 

Få recepter på opioider

Da opioider kan føre til misbrug, kan der være risiko for, at nogen forsøger at anskaffe sig medicinen ved systematisk at henvende sig til andre læger end deres egen. Opgørelsen viser, at det er sjældent, at en læge udskriver de stærke smertestillende opioider til andre lægers patienter.

- Det er i tråd med den generelle udvikling, hvor Sundhedsstyrelsen sammen med andre relevante aktører i en årrække har sat fokus på at få nedbragt forbruget af opioider - især på grund af risikoen for afhængighed, fortæller Mette Keis Jepsen. Samtidig er det i overensstemmelse med 'Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler af 19/6/2019' fra Sundhedsstyrelsen.

95 procent af de praktiserende læger har udskrevet få recepter på opioider til andres lægers patienter - mellem 0 og 3 recepter hver om måneden i løbet af perioden 2018 til 2020.

Der er dog stadig et lille antal patienter, der får udskrevet flere end 20 recepter på opioider om året fra en anden læge end sin egen. Antallet af patienter, der fik flere end 20 recepter fra anden læge end sin egen, var 277 i 2018, mens antallet faldt til 201 patienter i 2020.

Læs opgørelsen over udskrivning af recepter til andre lægers patienter