07.04.2021

Monitorering af kræftområdet er genoptaget

Efter en pause på grund af implementeringen af det nye Landspatientregister i 2019 udkommer Sundhedsdatastyrelsens kvartalsmæssige kræftmonitoreringsrapport nu for 1.-4. kvartal 2020.

OBS!

Rapporten, der omtales i denne nyhed, er pr. 19/5-21 under revision, og tallene, der nævnes, er derfor muligvis ikke retvisende.

I 4. kvartal 2020 blev 80 procent af alle organspecifikke kræftpakkeforløb gennemført inden for den anbefalede tid. Det viser Sundhedsdatastyrelsens kvartalsmæssige kræftmonitorering.

Der findes kræftpakkeforløb for langt de fleste kræfttyper, fx kræft i tyk- og endetarm, lunge, nyre eller bryst. I alt blev der på landsplan i 4. kvartal 2020 sat gang i 38.454 kræftpakkeforløb, hvor borgere efter henvisning til pakkeforløb startede udredning for væsentlig mistanke om kræft. 

Omkring en fjerdedel blev efterfølgende henvist til behandling for kræft eller formodet kræft, mens tre fjerdedele ikke umiddelbart blev henvist til kræftbehandling i relation til pakkeforløbet, men stoppede udredningsforløbet. Det betyder, at kræftpakkeforløbet er stoppet, da man ikke har fundet tegn på kræft, eller er stoppet af andre årsager.

Om kræftpakkeforløb

For at give kræftpatienter den bedst mulige udredning og behandling er der for en række kræfttyper etableret kræftpakkeforløb. Et pakkeforløb sættes i gang, når der er begrundet mistanke om kræft. 

Tiden, fra der opstår væsentlig mistanke om kræft, til en eventuel behandling sættes i gang, kan være afgørende. De såkaldte kræftpakkeforløb indeholder derfor blandt andet en anbefalet tidsramme for perioden, fra man er blevet henvist til pakkeforløb, til man starter i kræftbehandling. De anbefalede forløbstider gælder for det ukomplicerede forløb, så det vil ikke være alle pakkeforløb, der kan gennemføres inden for anbefalet tid.

På grund af pausen i monitoreringen er data opgjort senere end vanligt. Derfor er det ikke er muligt at sammenligne tallene på tværs af kvartalerne.

Læs rapporten ’Monitorering af kræftområdet – Kvartalsopgørelse 1.-4. kvartal 2020’
Se også tallene fra årsopgørelsen på eSundhed